Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nationale Batterijagenda: kabinet maakt strategische aanpak voor 5 onderwerpen
© Rijksoverheid

Nationale Batterijagenda: kabinet maakt strategische aanpak voor 5 onderwerpen

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nationale strategische aanpak voor batterijen: de Nationale Batterijagenda. Deze aanpak bestaat uit een samenhangend pakket van nieuw en bestaand beleid.

De aanpak is erop gericht om de toename van het gebruik van batterijen in de samenleving - in transport, energieopslag en consumentenproducten - verantwoord te laten verlopen en de kansen ervan slim te benutten.

Ambities Klimaatakkoord
​De ambities die Nederland geformuleerd heeft in het Klimaatakkoord zorgen volgens de minister voor een toenemend gebruik van batterijen. 'Dat heeft zowel nationaal als internationaal gevolgen. De Europese Commissie erkent de economische en geopolitieke kansen en bedreigingen in haar Batterijenstrategie en wil met de Europese Batterijenalliantie en Horizon Europe richting geven aan EU-brede investeringen en innovatie. Tegelijkertijd is er aandacht nodig voor de grondstoffen voor batterijen, de herkomst, de (arbeids)omstandigheden waaronder ze gewonnen worden, de omvang van de voorraden en de marktverhoudingen. Hulpdiensten vragen zich af of ze voldoende zijn toegerust op branden waarbij batterijen in het spel zijn. Consumenten willen garanties op de batterijkwaliteit van een tweedehands elektrisch voertuig, en ook op de inzetbaarheid van batterijen in hun eigen energievoorziening. Verder stelt veranderde techniek nieuwe eisen aan beroepsopleidingen.'

'Al met al zijn er zeer veel onderwerpen waarop het toenemende batterijengebruik van invloed is', vervolgt Wiebes. 'Ten behoeve van de totstandkoming van de strategische aanpak is gefocust op de onderwerpen met de grootste potentiële impact op beleidsdoelstellingen. Hieruit komt een nationale batterijagenda met 5 onderwerpen naar voren waarop ik in de strategische aanpak samen met mijn collega’s positie bepaal met bijbehorende acties. Deze inzet bestaat uit 2 strategische lijnen: verantwoord gebruik en slim benutten van de technische en economische kansen.'

Verantwoord gebruik (1e strategische lijn)

 

Onderwerp        

Doelstelling      

1.

Herkomst grondstoffen

Bevorderen verantwoorde winning en handel

2.

Inzameling en hergebruik

Grondstoffen in het systeem houden en innovatie in grondstoffen

3.

Veiligheid

Goede preventie en respons batterijbranden

Slim benutten van kansen  (2e strategische lijn)

4.

Economische perspectieven

Batterijwaardeketen

Verdienvermogen Nederlandse batterijsector bevorderen

Nieuwe generatie batterijen

Betere toekomstige positie in batterijenmarkt

Samenwerking in de EU

Ondersteunen participatie van Nederlandse partijen in (onderzoeks)allianties

Batterijdata

Meer benutten van economische kansen van batterijdata

5.

Energiediensten

Benutten van batterijen als buffer in het elektriciteitsnet

De belangrijkste acties die de verschillende verantwoordelijke ministeries gaan optuigen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Onderwerp

Actie

Herkomst grondstoffen

1. Financieel bijdragen aan internationale initiatieven

Inzameling en hergebruik

2. Actief inzetten op herziening EU Batterijenrichtlijn

3. Verkennen retourpremiesysteem

Veiligheid

4. Verkennen dekking en samenhang regels

5. Opstellen richtsnoeren voor opslag

6. Actualiseren factsheet TNO brandveiligheid Elektrisch Vervoer

7. Actualiseren Bouwbesluit voor parkeergarages

Economische perspectieven

8. Bevorderen uitwisseling in batterijsector

9. Stimuleren innovatie EZK en IenW

10. Ondersteunen NL participatie in EU-programma’s

11. Verkennen bilaterale samenwerking

12. Inzetten op EU-regelgeving datadeling

Energiediensten

13. Stimuleren innovatie gebouwde omgeving

14. Verkennen systeem hergebruik in netwerk

Nu in Smart Storage Magazine

Juni 2020

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen lithium-ionbatterijen in de maak: ‘Ook het bedrijfsleven wil weten wat mag en niet mag’ Professor Philip de Goey: ‘Metaalpoeder is een veelbelovend circulair medium voor energieopslag’...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!