Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kennisprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën van start: onderzoek naar energieopslag
© Waterschap Brabantse Delta

Kennisprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën van start: onderzoek naar energieopslag

Om de potentie van waterbeheer ten volle te kunnen benutten, starten de Unie van Waterschappen en STOWA het onderzoeksprogramma ‘Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën’ (WARES); met aandacht voor energieopslag.

De waterschappen hebben in oktober 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord en leveren nu al een substantiële bijdrage met de opwekking van duurzame energie. De focus komt nu meer te liggen op de Regionale Energiestrategie (RES). Met de RES’en zijn de 30 RES-regio’s op zoek naar hernieuwbare bronnen van elektriciteit en warmte. Waterbeheerders leveren ook een bijdrage aan deze zoektocht, bijvoorbeeld door warmte te winnen uit riool- of oppervlaktewater, of door windmolens of zonnepanelen te plaatsen.

WARES telt 3 onderdelen
Dit vraagt in veel gevallen om nader onderzoek naar de ecologische effecten en juridische en veiligheidsaspecten van deze technieken. Hiervoor is het programma WARES opgezet. Dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Aquathermie | Het potentieel van thermische energie uit water voor de energietransitie lijkt groot: uit eerder onderzoek van STOWA blijkt dat zeker 50 procent van de gebouwen in Nederland in potentie verwarmd kan worden met aquathermie. Om de ecologische effecten van aquathermie te kunnen beheersen en de toepassing van aquathermie te stimuleren, bevat het WARES-programma diverse projecten op het gebied van aquathermie: effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO); leren van ervaringen aquathermie; configuraties aquathermie en Aquathermieviewer.
  2. Opwek en opslag van duurzame energie | Waterschappen willen hun wateren en terreinen inzetten voor energieopwek en -opslag. Naar de mogelijkheden van zonnepanelen op dijken en water en de effecten daarvan loopt al onderzoek. In het kader van WARES onderzoekt STOWA daarnaast welke kleine windmolens geschikt zijn voor  rioolwaterzuiveringsinstallaties en poldergemalen. Over de verschillende mogelijkheden van energieopslag door waterbeheerders en hun mogelijke rol hierbij wordt een verkenning gedaan. Daarnaast bereidt de Unie van Waterschappen nader onderzoek voor naar de samenwerking met energiecoöperaties en de rioolwaterzuivering als Energiehub.
  3. Juridische knelpunten | Waterbeheerders die pionieren met nieuwe energiebronnen komen vaak juridische knelpunten tegen. De Unie van Waterschappen doet in aanvulling op de bestaande Juridische Handreiking nieuw onderzoek hiernaar. Resultaten van actuele projecten in de regio’s worden gebundeld, zodat Waterschappen van elkaar kunnen leren.
Nu in Smart Storage Magazine

Juni 2020

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen lithium-ionbatterijen in de maak: ‘Ook het bedrijfsleven wil weten wat mag en niet mag’ Professor Philip de Goey: ‘Metaalpoeder is een veelbelovend circulair medium voor energieopslag’...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!