Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Reikwijdte circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers verhoogd naar 100 kilowattuur

Reikwijdte circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers verhoogd naar 100 kilowattuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de reikwijdte van de circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers te verhogen naar 100 kilowattuur. Dat blijkt uit de definitieve versie.

Op de internetconsultatie van de circulaire zijn 39 reacties binnengekomen, waarvan 29 door bedrijven en koepels van bedrijven of stichtingen. 7 respondenten zijn overheidsgerelateerd, zoals omgevingsdiensten, brandweer, veiligheidsregio’s, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 3 reacties zijn van particulieren.

Reikwijdte
Een deel van de reacties vraagt om een nadere invulling van de reikwijdte van de circulaire. Aan de circulaire is door het ministerie daarom toegevoegd dat het gewenst is in de geest van de circulaire te handelen en dat het er niet zozeer om gaat of een activiteit nu net wel of net niet onder de werkingssfeer van de circulaire valt: ‘Daar wordt bij vermeld dat er ook oog moet zijn voor evenwicht tussen de kosten die gemaakt worden en de veiligheidswinst die wordt geboekt. Ook wordt het belang van de veiligheidsmaatregelen in relatie gebracht tot de kwetsbaarheid van de omgeving.’

Voor een deel voert het volgens het ministerie te ver om in de circulaire verder in detail te treden: ‘Daarmee zou de circulaire te wijdlopig worden en mogelijk weer leiden tot nieuwe vragen. In algemene zin geldt ook hier weer dat de circulaire beoogt een richting aan te geven en dat opgeroepen wordt te handelen in de geest van de circulaire om aldus veiligheidswinst te boeken. Zoals eerder aangegeven gaat het om een redelijk maatregelenpakket, waarbij de urgentie en de zwaarte afhangt van de kwetsbaarheid van de omgeving.’

Van 25 naar 100 kilowattuur
Naar aanleiding van opmerkingen van de respondenten is de reikwijdte op de circulaire gesteld 100 kilowattuur in plaats van 25 kilowattuur.

Daar is echter bij opgemerkt dat die grens niet betekent dat de toepassing van een energieopslagsysteem onder deze capaciteit zonder een enkel risico is. Het ministerie hierover: ‘Ook vanaf 25 kilowattuur, of zelfs daaronder kunnen er wel degelijk lastig te bestrijden incidenten optreden. Daarbij is het advies dat met name daar waar een energieopslagsysteem wordt toegepast in een kwetsbare omgeving oog te hebben voor de adviezen in de circulaire.’

Van 2.500 naar 10.000 kilogram
Door een enkele respondent is gereageerd op het advies voor opgeslagen energiedragers om als goodhousekeepingmaatregel een journaal en intern noodplan op te moeten stellen. Daarbij is aangegeven dat dit een aanzienlijke lastenverzwaring zal betekenen.

In verband met de lastenverzwaring is in de circulaire de grens voor deze maatregel door het ministerie opgehoogd van 2.500 naar 10.000 kilogram energiedragers. Indien de werkgroep GS-37 (red. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, PGS) voor lithium-ion energiedragers besluit tot een lagere grens, dan zal deze lagere grens in de toekomst alsnog worden geïntroduceerd.

Melden opslaglocatie
Tijdens de consultatie is ook de vraag gesteld welke grens zou moeten gelden om een opslaglocatie van lithium-ion energiedragers te melden bij de autoriteiten. ‘In overleg met Brandweer Nederland is de hoeveelheid vastgesteld op 1.000 kilogram of meer. Een melding kan achterwege blijven voor zover het gaat om in een voertuig gemonteerde energiedragers. Zodra het zodanig beschadigde voertuigen betreft dat daarmee een extra risico ontstaat, wordt wel om een melding verzocht. Hierbij kan gedacht worden aan voertuigen die zelf bij een botsing  betrokken zijn geweest.’

De definitieve circulaire is hier te downloaden.

Nu in Smart Storage Magazine

December 2020

EHBI Group ontwikkelt en implementeert 320 kilowattuur batterij in 8 weken: na vallen en opstaan Marker Wadden-eiland toch offgrid Sandeep Unnikrishnan: ‘LionVolt gaat de markt op zijn kop zetten met disruptieve solid state...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!