Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Staatssecretaris Vijlbrief: 'Kabinet voert 2 sporen om verdienmodel energieopslag te verbeteren'
© Rijksoverheid

Staatssecretaris Vijlbrief: 'Kabinet voert 2 sporen om verdienmodel energieopslag te verbeteren'

Het kabinet voert een tweesporenbeleid om het verdienmodel voor energieopslag te verbeteren. Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën na Kamervragen van Tom van der Lee van GroenLinks.

Van der Lee stelde afgelopen maand Kamervragen over het uitblijven van een oplossing voor de dubbele energiebelasting die betaald wordt bij energieopslag.

Twee sporen
Het kabinet zet enerzijds in op het stimuleren van de verdienmodellen voor opslag en als onderdeel daarvan een onderzoek dat ertoe kan leiden om energieopslag op te nemen in de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) subsidie en zet anderzijds in op het wegnemen van fiscale belemmeringen. Het gaat hier om twee sporen die beide als doel hebben het verdienmodel voor opslag te verbeteren.’

Er zijn volgens Vijlbrief verschillende aspecten die nog nader moeten worden uitgewerkt en onderzocht om te beoordelen op welke manier de genoemde dubbele heffing op een uitvoerbare wijze kan worden weggenomen. ‘Een nader verzoek vanuit de branche dat bijvoorbeeld moet worden beoordeeld, is hun vraag om naast batterijopslag ook andere opslagvormen, zoals mechanische opslag, te willen betrekken in de regeling. Een ander aspect dat wordt uitgezocht is hoe moet worden omgegaan met elektriciteitsverlies bij de opslag.’

Netcapaciteit
‘Het meer inzetten van opslag kan het probleem van schaarste van netcapaciteit niet oplossen’, vervolgt Vijlbrief in zijn antwoorden die hij mede namens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Het meer inzetten van opslag kan wel helpen bij tekorten aan transportcapaciteit om elektriciteit gespreid in te voeden, waardoor het elektriciteitsnet optimaal wordt gebruikt. Het kabinet onderzoekt verder in het kader van de motie Van der Lee of een oplossing kan worden gevonden om dubbele heffing van energiebelasting in de keten bij batterijopslag te voorkomen op een manier die uitvoerbaar is voor alle betrokkenen en tevens handhaafbaar is. Dit om een dubbele heffing als belemmering bij het gebruik van energieopslag weg te nemen.’

Wachten op EU
De Europese Richtlijn Energiebelastingen kent momenteel geen bepalingen voor batterijopslag, omdat daarvan nog niet of nauwelijks sprake was ten tijde van het opstellen van deze richtlijn. Naar verwachting van Vijlbrief komt de Europese Commissie in 2021 met een wijzigingsvoorstel om de richtlijn te moderniseren en meer in lijn te brengen met de Green Deal. ‘Uit mededelingen van de Europese Commissie blijkt dat in die aanpassing mogelijk ook regels zullen worden voorgesteld om dubbele heffing van energiebelastingen bij energieopslag weg te nemen. Het heeft de voorkeur om te weten welke richting deze voorstellen opgaan bijvoorbeeld op het terrein van de definitie van energieopslag en hoe om te gaan met elektriciteitsverlies bij opslag.’

Nu in Smart Storage Magazine

Juni 2020

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen lithium-ionbatterijen in de maak: ‘Ook het bedrijfsleven wil weten wat mag en niet mag’ Professor Philip de Goey: ‘Metaalpoeder is een veelbelovend circulair medium voor energieopslag’...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!