Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Universiteit Utrecht: grote potentie voor slim opslaan van zonnestroom met elektrische auto’s
© Ross Helen | Dreamstime.com

Universiteit Utrecht: grote potentie voor slim opslaan van zonnestroom met elektrische auto’s

Zonnepanelen, een buurtbatterij, elektrische auto’s en warmtepompen kunnen de CO2-uitstoot van een woonwijk met 55 tot 73 procent verminderen. Dat stelt energiewetenschapper Wouter Schram van Universiteit Utrecht.

‘Als er in Nederland alleen maar elektrische auto’s reden, en je zou het laadproces optimaliseren, dan zou je daarmee gemiddeld meer bijdragen aan de piekvraag dan alle Nederlandse kolencentrales bij elkaar’, stelt en Schram.

Kostenaspect
Zonne-energie is essentieel voor de energietransitie. Als de zon niet schijnt dan kan gebruik worden gemaakt van een ander element van de energietransitie: het toenemend gebruik van elektrische auto’s. Een geparkeerde auto kan namelijk elektriciteit leveren aan het net. Niet alleen handig wanneer de zon niet schijnt, ook schommelingen in de vraag kunnen ermee ondervangen worden en zo voorkomen dat een vervuilende elektriciteitscentrale moet bijspringen. Slim laden, ook van thuis- en buurtaccu’s, moet dat allemaal mogelijk maken, zo becijferde energiewetenschapper Wouter Schram. Hij promoveerde onlangs op zijn onderzoek.

Slim laden betekent bijvoorbeeld kijken naar het kostenaspect: wanneer wordt de elektriciteit gratis geleverd, door de zon? Want met het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt het steeds aantrekkelijker om zonnestroom direct zelf te gebruiken in plaats van deze af te staan aan het net. Opslag in batterijen is een vorm van eigengebruik. Maar slim laden betekent ook dat batterijen een rol spelen bij het terugdringen van de CO2–uitstoot.

Optimalisatie-algoritmen
Schram analyseerde bijvoorbeeld een modelbuurt in 8 Europese landen, met naast zonnepanelen, een buurtbatterij en elektrische auto’s ook warmtepompen. ‘Deze technologieën kunnen de CO2-uitstoot van de wijk met 55 tot 73 procent verminderen, afhankelijk van het land’, berekende de promovendus. De variatie in die percentages heeft weer te maken met de energiemix: hoe vervuilend is de energieproductie? In een land als Nederland, dat voornamelijk kolen en gas gebruikt voor zijn elektriciteitsproductie, wordt op die manier veel impact bereikt met de omschakeling naar zonne-energie. ‘Zorg er daarom voor dat je batterijen laadt met schone stroom uit zonnepanelen, anders heeft het uit klimaatoogpunt geen zin.’ Om via slim laden zowel de kosten als de CO2-uitstoot te kunnen reduceren, ontwikkelde Schram optimalisatie-algoritmen.

Nu is het wel zo dat het gebruik van thuis- en buurtbatterijen de broeikasgasemissies van de energiegemeenschap volgens Schram verhoogt. ‘Dat zit ‘m in de fabricage van de batterijen en de zogenaamde conversieverliezen tijdens het gebruik: een deel van de zonnestroom gaat bij het laden verloren in de vorm van warmte, en ook bij het ontladen krijg je warmteontwikkeling en daarmee verlies. Nog een reden dus om batterijen slim te gebruiken, namelijk door ze op te laden op het moment dat je veel aanbod hebt van schone energie, en ze pas te ontladen op momenten dat de elektriciteitsproductie anders veel broeikasgassen zou uitstoten. Recycling van grondstoffen of zelfs complete batterijen kan het aandeel broeikasgasemissies in de fabricage nog verder terugdringen.’

Stimuleringen van overheid
Aan slim gebruik van batterijen zijn wel voorwaarden verbonden. ‘De meeste auto’s kunnen momenteel nog geen elektriciteit terugleveren aan het net, dus daar ligt nog een taak voor de autofabrikanten. En ook laadpalen moeten geschikt zijn voor tweerichtingsverkeer.’

Minstens zo belangrijk als deze technische voorwaarden zijn de stimuleringen die van overheidswege zouden moeten komen. Schram: ‘In tegenstelling tot kolencentrales kun je batterijen heel snel allemaal aan- of uitzetten. Maar als je wil dat batterijen zo duurzaam mogelijk laden, is daar nu nog geen prikkel voor. Met de juiste infrastructuur maak je het dan voor de ideële consument mogelijk om met slim laden het CO2-gebruik terug te dringen. Of je verzint een economische stimulans, bijvoorbeeld door een marktpartij batterijen bij jou thuis te laten plaatsen, waar jij gebruik van kunt maken om bijvoorbeeld het eigenverbruik van je zonnepanelen te verhogen in ruil voor elektriciteitslevering op momenten dat de vraag hoog is.’ Zodra aan al die voorwaarden is voldaan, zouden batterijen de bijdrage van zonne-energie enorm kunnen verhogen wanneer de vraag naar elektriciteit piekt.

Nu in Smart Storage Magazine

Juni 2020

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen lithium-ionbatterijen in de maak: ‘Ook het bedrijfsleven wil weten wat mag en niet mag’ Professor Philip de Goey: ‘Metaalpoeder is een veelbelovend circulair medium voor energieopslag’...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!