Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Oproep tot deelname aan onderzoek energieopslagsystemen

Oproep tot deelname aan onderzoek energieopslagsystemen

De Hogeschool van Amsterdam voert momenteel een onderzoek uit naar energie-opslagsystemen. Vragen als hoe kijken wij tegen energieopslag aan en wat ‘triggert’ mensen dan om het aan te schaffen staan centraal.

In Duitsland is er al een forse markt voor dergelijke oplossingen en in Nederland zijn er ook al diverse aanbieders, maar vooralsnog blijft grootschalige adoptie uit. Om de markt in kaart te brengen heeft Thomas van de Gronden van de Hogeschool van Amsterdam een kort onderzoek samengesteld. De uitslagen worden teruggekoppeld aan ODE Decentraal dat de enquête ook onder haar achterban uitzet.

Door middel van een korte vragenlijst kan onderzocht worden wat de huidige kennis en houding in Nederland is ten aanzien van energieopslag systemen. Het onderzoek is te bereiken via Survey Monkey.