Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds stelt subsidie beschikbaar voor opslagsystemen

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds stelt subsidie beschikbaar voor opslagsystemen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds maakt het sinds 1 januari mogelijk voor Vlaamse landbouwbedrijven om 15 procent subsidie te krijgen op opslagsystemen voor duurzame energie.

De organisatie van het VLIF werd geregeld via het zogenaamde ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (B.S. 18 januari 2016)’, ook wel het werkingsbesluit genoemd.

Het VLIF verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven die bijdragen tot of het verhogen van de weerbaarheid; efficiënter energiegebruik; en het reduceren van uitstoot broeikasgassen en ammoniak, verbeteren van luchtkwaliteit.

Er kan maximaal 1 miljoen euro per bedrijf of 2 miljoen euro bij herlokalisatie van 2 stoppende bedrijven verkregen worden. Bovendien kan men maximaal 2 steunaanvragen per jaar verkrijgen.

Het geld voor opslagsystemen valt in de zogenaamde steungroep ‘Onroerend structuurverbetering’ waarvoor 15 procent subsidie beschikbaar is. De exacte omschrijving van de subsidie is ‘batterij voor opslag van groene energie met verplichte back-up functie’. Navraag leert dat de eerste opslagsystemen al direct in januari van subsidie zijn voorzien en vindt de plaatsing momenteel plaats.