‘Gecombineerde pv-opslagmarkt kent in 2026 waarde van 8 miljard dollar’

De gecombineerde markt van zonnepanelen en opslagsystemen kent volgens Lux Research in 2026 een waarde van 8 miljard dollar.

In een nieuw rapport stelt Lux Research dat de twee industrieën te zijner tijd voor een groot gedeelte verticaal geïntegreerd zullen zijn. Cosmin Laslau van Lux Research stelde het betreffende rapport ‘Helping Renewables Shine On: Analyzing the New Business Cases Where Batteries Make Sense for Solar Systems’ op. De pv-marktomvang zal volgens Lux Research-onderzoeker door de komst van opslagsystemen op jaarbasis vergroot worden met 25 gigawatt.

Elestor koopt FlowBox-project: grootste...

Oost NL eist lening terug van Lithium Werks na...

Lithium Werks trekt plannen voor...

ATEPS levert buurtbatterij voor...

Tesvolt ontvangt 2,15 miljoen euro financiering...

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!