Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Duizenden elektrische auto’s moeten voor TenneT elektriciteitsnet stabiliseren

Duizenden elektrische auto’s moeten voor TenneT elektriciteitsnet stabiliseren

TenneT en The New Motion gaan duizenden elektrische auto’s inzetten om bij te dragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. De toename wind- en zonne-energie zorgt volgens TenneT voor behoefte aan bijsturing.

‘Deze pilot past in de bredere strategie van TenneT om het elektriciteitssysteem voor te bereiden op de grotere hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. In de komende jaren zal de opwek van duurzame elektriciteit een vlucht nemen en zullen er momenten komen waarop er nauwelijks meer centrales draaien. Juist dan is er flexibiliteit nodig om fluctuaties op te vangen. Partijen als The New Motion, die al die grote aantallen kleine vermogens in batterijen van elektrische auto’s kunnen samenvoegen tot een volume dat een zinvolle bijdrage kan leveren aan de stabiliteit, spelen daarin in de visie van TenneT een belangrijke rol’, aldus Ben Voorhorst, operationeel directeur van TenneT.

Voor The New Motion is het benutten van de flexibiliteit die elektrische auto’s kunnen bieden aan het energiesysteem vanaf de start van het bedrijf een onderdeel geweest van de visie. De auto is naast een vervoermiddel ook een opslagmiddel voor elektriciteit. Ieder laadpunt is daarom uitgerust met de mogelijkheid om de laadsnelheid geautomatiseerd, centraal aan te sturen. Hiervoor werkt The New Motion samen met Nuvve, een Amerikaans bedrijf dat deze technologie eerder al demonstreerde in de VS. De levering van frequentieondersteuning is een eerste stap. Als het gebruik van de slimme meter is doorgevoerd zijn er volgens het bedrijf nog veel meer mogelijkheden.