Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
TU Delft test herlaadbare thuisbatterij in drie onderzoeksprojecten
(foto: Tesla)

TU Delft test herlaadbare thuisbatterij in drie onderzoeksprojecten

Onderzoekers van de TU Delft voeren, in samenwerking met Eneco, 3 projecten uit op het gebied van herlaadbare thuisbatterijen. De onderzoeksgroep is DC systems, Energy Conversion & Storage van professor Pavol Bauer.

De groep van Bauer evalueert dit type batterij op 3 terreinen: bruikbaarheid voor intelligent energiebeheer, het opladen van elektrische voertuigen en gelijkstroomtechnologie. Dit steeds in samenhang met elektriciteit uit zonne-energie.

De drie projecten zijn:

  1. Pv-batterijsysteem: voor dit onderzoeksproject wordt een huishoudelijke installatie in Nederland nagebootst. Het doel is om te evalueren hoe effectief de thuisbatterij is voor intelligent energiebeheer. Het pv-batterijsysteem zal worden beoordeeld op implementatiekosten, efficiëntie, terugverdientijd en zelfvoorzienendheid.
  2. Elektrische voertuigen en zonne-energie: Bij het tweede onderzoeksproject ligt de nadruk op de combinatie van elektrische voertuigen en zonne-energie. Het doel is om een zeer efficiënt, modulair, slim oplaadstation voor elektrische voertuigen te ontwikkelen dat werkt op zonne-energie.
  3. Gelijkstroomnet met congestiebeheer: tegenwoordig maken alle nieuwe energieverbruikers en -bronnen die zijn aangesloten op het laagspanningsnet op een of andere manier gebruik van gelijkstroomtechnologie. Het lijkt dan ook redelijk om deze aan te sluiten op een gelijkstroomdistributienet in plaats van een distributienet op basis van wisselstroom. Tijdens een demonstratie zal de thuisbatterij worden gebruikt als een van de opslagelementen die reageren op de dynamische prijzen in het elektriciteitsnet.

De genoemde onderzoeken vinden plaats in het Electrical Sustainable Power (ESP) Laboratorium van de TU Delft waarin onderzoekers multidisciplinair werken aan maatschappelijke vraagstukken uit de hele keten van de toekomstige energievoorziening.