Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wageningen UR: ‘Zonnestroomproductie en -verbruik bij agrariërs slimmer, opslag neemt toe’
(foto: Stock)

Wageningen UR: ‘Zonnestroomproductie en -verbruik bij agrariërs slimmer, opslag neemt toe’

Twee onderzoekers van Wageningen UR, Joanneke Spruijt en Andrea Terbijhe, stellen in het rapport ‘Perspectief zonnestroom in de agrarische sector’ dat meer en meer agrarische bedrijven zonnestroom zullen opslaan.

Teruglevering aan het net wordt volgens de twee onderzoekers onaantrekkelijker en daarom minder. Het verbruik zal zoveel mogelijk afgestemd worden op de productie en de opslag van zonnestroom neemt toe.

In het door ACRRES, praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen van Wageningen UR, uitgegeven rapport over het perspectief voor zonnestroom in de agrarische sector wordt verwacht dat de groei van zonne-energie verder zal doorzetten. Dit mede door het asbestverbod in 2024. Hierdoor zullen de komende jaren veel daken op schuren en loodsen vervangen moeten worden. Dit zal volgens het rapport een toename van pv-geïntegreerde daken betekenen. Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe technologieën in ontwikkeling voorde opwekking van zonnestroom, die niet of nauwelijks ten koste gaan van de groei van het gewas.

Vooralsnog is de opslag van zonnestroom in accu’s volgens de onderzoekers onrendabel. Maar bij verlaging van de terugleververgoedingen via de salderingsregeilng en de verwachte prijsdalingen voor opslagsystemen zal dit in de toekomst volgens de onderzoekers omslaan.