Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
PV GRID presenteert nieuwe aanbevelingen voor netkoppeling zonnepanelen

PV GRID presenteert nieuwe aanbevelingen voor netkoppeling zonnepanelen

Het Europese Consortium PV GRID presenteert een nieuw overzicht met aanbevelingen en technische oplossingen om de netkoppeling van zonnepanelen (pv-systemen) operationeel te krijgen.

In de komende drie maanden zullen vijftien workshops plaatsvinden door heel Europa waarin de projectresultaten gepresenteerd en de bevindingen besproken zullen worden. Sinds mei 2012 werkt het Europese consortium PV GRID samen om de technische, administratieve en wettelijke belemmeringen te identificeren en weg te nemen om zo de netkoppeling van zonnestroom installaties te stimuleren. Aan de hand van de knelpuntenanalyse zijn administratieve en wettelijke aanbevelingen gedaan en de oplossingen worden gepresenteerd in een Europees adviesdocument.

De aanbevelingen zijn als volgt:
- zorg voor eerlijke voorwaarden voor inpassing zonnestroom: een level playing field;
- ontwikkel geschikte kaders voorzonnestroom installaties voor eigen gebruik;
- benut het vermogen van geavanceerde omvormers;
- bevorder de inzet van opslag-oplossingen op zowel netbeheerdersniveau als op prosumer niveau;
- stimuleer afstemming van vraag- en aanbod achter de meter of buurtniveau;
- ontwikkel een samenhangend kader voor bemetering;
- bevorder de ontwikkeling van "smart grids".

Het rapport met de aanbevelingen van het PV GRID Consortium is hier te downloaden.