(foto: Tesla)

‘Nieuw Nederlands energielandschap stap dichterbij’

De belangrijkste conclusies tot nu toe uit de energiepilot ‘Jouw Energie Moment 2.0’ (JEM 2.0), die momenteel plaatsvindt in woonwijken in Breda en Etten-Leur, zijn gepresenteerd.

De pilot ‘JEM 2.0’ is in januari 2017 gestart en duurt tot januari 2018. Dit is het vervolg van de pilot ‘Jouw Energie Moment’ (2012-2015) waarin aangetoond werd dat dynamische energietarieven voor consumenten een reden zijn om hun energieverbruik aan te passen. Tegenwoordig is het als consument al mogelijk om gebruik te maken van deze dynamische energietarieven. Gevolg hiervan is dat de verschillende energiepartijen zoeken naar nieuwe businessmodellen. Met deze vervolgpilot – waarbij 35 Tesla Powerwalls zijn geïnstalleerd – wordt onderzocht wat een goedwerkend businessmodel kan zijn voor het aanbieden van dynamische energietarieven met diverse energiepartijen. Hierbij wordt ook gekeken hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te organiseren is, zodat facturering en verrekening transparant en eerlijk geregeld kunnen worden. 

Een van de eerste conclusies is dat, om het voor consumenten interessanter te maken om het energiegedrag aan te passen, het energietarief voldoende varieert over de tijd. Met alleen een variabel capaciteits- en leveringstarief is deze fluctuatie te klein. Door ook het belastingdeel variabel te maken, is er veel meer prijsvariatie mogelijk. De energiebelasting bepaalt immers de energieprijs voor 70 procent. Daardoor wordt het voor consumenten veel lucratiever om verstandig met energie om te gaan, terwijl de inkomsten voor de overheid gelijk blijven.

Daarnaast blijkt uit de pilot dat, wanneer er gekozen wordt om door een softwaresysteem automatisch het meest efficiënte moment voor energieverbruik te laten bepalen, het de voorkeur verdient om gebruik te maken van één overkoepelend softwaresysteem die alle apparaten aanstuurt. Dit softwaresysteem, ook wel een aggregator geheten, voorspelt het energieverbruik en de prijzen op de energiemarkt. Bovendien blijkt dat hoe nauwkeuriger de prijsprikkels van de aggregator aansluiten bij het aanbod van een energieleverancier, hoe meer de consument kan profiteren van dynamische energieprijzen.

Energie-Nederland: geef ruimte aan...

Eerste battolyser voor elektriciteitsopslag en...

Juni 2018-editie Smart Storage Magazine verschenen

Shell investeert in energieopslagbedrijf Axiom...

Alfen laat dancefestival Nijmegen op...

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!