TenneT geeft bedrijven rekentool voor grootschalige opslag elektriciteit

Om bedrijven meer inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van businesscases voor grootschalige elektriciteitsopslag heeft TenneT een rekentool uitgebracht.

TenneT heeft adviesbureau Ecofys gevraagd deze tool te ontwikkelen en is een aantal voorbeeldcases uitgewerkt. In deze modellen komen de volgende technologieën aan de orde: lithium-ion-accutechnologie (NMC);  redox-flow-accutechnologie; energieopslag met perslucht (Compressed Air Energy Storage, CAES); elektrolyse voor duurzame waterstofproductie.

Flexibiliteit leveren is de basis van het verdienmodel. Netbeheerders hebben het nodig voor de balans tussen vraag en aanbod op het hoogspanningsnet, en marktpartijen voor het opvangen van schommelingen in hun productie. Naarmate het aandeel duurzame bronnen groeit, en er in veel sectoren elektrificatie plaatsvindt, wordt deze vraag naar flexibiliteit steeds groter.

In de Flexibility Roadmap presenteerde TenneT eerder al haar visie op flexibiliteit in het toekomstige elektriciteitssysteem in Nederland. De roadmap brengt flexibiliteitsoplossingen zoals energieopslag in kaart. Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van businesscases voor grootschalige elektriciteitsopslag heeft TenneT nu de tool uitgebracht.

Met de tool van TenneT kunnen gebruikers eenvoudig zelf businesscases voor grootschalige elektriciteitsopslag analyseren. De tool maakt gebruik van een methode om de optimale opslagruimte voor specifieke toepassingen te bepalen en bevat uitgebreide technische en economische parameters voor grootschalige opslagprojecten. Ook kunnen financiële analyses worden gemaakt. De gebruiker kan één van de modellen selecteren of eigen projecten definiëren.

De gebruiker van de tool krijgt een uitgebreid overzicht van de resultaten, waaronder het rendement en de netto contante waarde van specifieke projecten, energiecycli en -opbrengsten en gedetailleerde cashflowinformatie op jaarbasis.

Ecovat geeft voor 2,3 miljoen euro certificaten...

Energieopslagbedrijf Energy Vault wint World...

Zout als energieopslag: Vattenfall start...

Nissan levert xStorage-opslagbatterijen voor...

Stichting DOEN investeert in opschaling van...

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!