foto: TenneT

TenneT gaat door met succesvolle pilot thuisbatterijen en blockchain

Transmissienetbeheerder TenneT is dusdanig enthousiast over een pilot met thuisbatterijen en blockchaintechnologie dat de proef een vervolg krijgt.

Als Transmission System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het net, de zogenoemde balanshandhaving. TenneT heeft in 2 pilots gezocht naar nieuwe (decentrale) bronnen die flexibiliteit kunnen bieden zoals bijvoorbeeld batterijen, wind- en zonne-energie, industriële installaties of warmtekrachtkoppeling. Via leveranciers of een zogenoemde 'aggregator' en blockchaintechnologie wordt de capaciteit van al die bronnen benut en kunnen ook consumenten direct deelnemen aan de energiemarkt en zo bijdragen aan de energietransitie.

In de pilots werden blockchaintechnologie elektrische auto's en huishoudbatterijen ingezet om het hoogspanningsnet in balans te houden en om opstoppingen (congestie) in het hoogspanningsnet te voorkomen. De blockchain-implementatie is ontwikkeld door IBM. In Nederland wordt samengewerkt met duurzame-energieleverancier Vandebron en in Duitsland wordt samengewerkt met sonnen.

In Duitsland zijn decentrale thuisbatterijen van sonnen via blockchain in het TenneT-netwerk geïntegreerd. sonnen verbindt de batterijen digitaal met elkaar. Door deze batterijen vervolgens slim in te zetten, draagt sonnen bij aan het opvangen van transportproblemen in Duitsland. In het noorden van Duitsland staat een grote hoeveelheid windenergie opgesteld terwijl een belangrijk deel van het verbruik in het zuiden plaatsvindt. Een gebrek aan transportcapaciteit tussen beide regio’s veroorzaakt congesties in het elektriciteitsnetwerk. In totaal hebben 130 batterijen gezorgd voor 400 kilowatt decentrale flexibiliteit en hebben de batterijen meegeholpen opstoppingen in het net te voorkomen.

Ook de pilot met Vandebron is een succes te noemen. Fardau van der Galiën, Head of Electric Mobility Vandebron: ‘Inmiddels doen we met ruim 150 Tesla's elke dag biedingen op de regel- en reservevermogensmarkt van TenneT en worden onze biedingen ook daadwerkelijk geactiveerd door TenneT.’

Inmiddels heeft TenneT na een uitgebreide tender een contract getekend met IBM als partner voor de blockchaintechnologie. Na de 2 succesvolle pilots gaan TenneT en IBM de implementatie opschalen zodat aan veel meer partijen toegang tot de elektriciteitsmarkt verleend kan worden. De marktpartijen die in deze volgende fase betrokken zijn, zijn ENGIE, Escozon & Energie Samen, Scholt Energy & Enervalis en Vandebron. Blockchaintechnologie zal de benodigde data-uitwisseling hiervoor faciliteren.

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!