foto: Energy Storage NL

Nationaal Actieplan Energieopslag 2.0: ‘Zet energieopslag in voor tekort aan transportcapaciteit’

Energieopslag en -conversie moet en kan ingezet worden als (tijdelijke) oplossing voor netcongestie. Zo kunnen netbeheerders het gebrek aan transportcapaciteit voor duurzame energie het hoofd bieden.

Door opslag toe te voegen aan zonneweides en windparken kan overbelasting op piekmomenten worden vermeden en de capaciteit van het distributienet beter worden benut. Gebruik van opslag aan de leverancierskant kan volgens Energy Storage NL onder andere worden gestimuleerd door wind- en zonneparken met opslagfaciliteit voorrang te geven bij aansluiting op het elektriciteitsnet. Conversie van duurzame elektriciteit naar andere energiedragers kan het elektriciteitsnet ook ontlasten. Bijvoorbeeld via elektrolyse naar waterstof en bijmenging in gas.

Dit stelt Energy Storage NL in het nieuwe nationaal actieplan energieopslag. De eerste versie van het actieplan werd in 2016 onthuld. 3 jaar later vindt het platform (red. dat onderdeel is van ondernemersorganisatie FME) het tijd voor een nieuwe versie van het plan dat de titel ‘Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie 2019’ draagt.

De aandacht voor energieopslag- en conversie is wat FME en Energy Storage NL betreft een van de belangrijkste punten voor de Provinciale Statenverkiezingen. In het actieplan vraagt FME van de nationale en regionale overheden dat ze de energietransitie faciliteren met moderne regels. Het maatschappelijke en politieke debat gaat nu grotendeels over verzwaring van het elektriciteitsnet. Dat is wat FME betreft de verkeerde route. Het actieplan wordt vandaag aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en binnenkort ook overhandigd aan de Kamerleden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

De actiepunten uit het plan zijn ingedeeld op 4 hoofdthema’s:

Innovatie

 • Ontwikkel een Nederlands ecosysteem voor opslag en conversie.
 • Verbreed het innovatiebeleid.
 • Neem belemmeringen weg voor ondergrondse opslag van energie.
 • Onderzoek mogelijke synergie tussen opslag en andere maatschappelijke uitdagingen.
 • Maak data van het (lokale) energiesysteem toegankelijk voor marktpartijen.

Marktontwikkeling

 • Zet opslag en conversie in als (tijdelijke) oplossing voor netcongestie.
 • Onderzoek alternatieve marktmodellen voor toekomstige back-up-capaciteit.
 • Zorg voor adequate prijsprikkels op lokaal niveau.
 • Verbeter de financierbaarheid van opslagprojecten door een garantie op de onrendabele top.  
 • Maak mensen en bedrijven bewust van de waarde van flexibiliteit.
 • Maak het mogelijk opslag mee te financieren via de energiebesparingslening voor particulieren.
 • Creëer prikkels voor het opslaan van warmte.

Wet- en regelgeving

 • Voorkom dubbele heffing van energiebelasting bij opslag.
 • Stel opslagsystemen die op systeemniveau voor reserververmogen en  balanshandhaving worden ingezet, vrij van belasting en netwerkkosten.
 • Verstrek ook Garantie Van Oorsprong-certificaten (GVO’s) op groene stroom die uit een batterij bij een wind- of zonnepark geleverd wordt.
 • Pas de tariefsystematiek voor netwerkgebruik aan om flexibiliteit te stimuleren.
 • Creëer een gelijk fiscaal speelveld voor alle energiedragers, om systeemintegratie te bevorderen.

Realisatie

 • Formuleer duidelijke richtlijnen en standaarden.
 • Kweek maatschappelijk draagvlak voor energieopslag en -conversie.
 • Ontwikkel een blauwdruk voor veiligheidsbeoordeling en vergunningverlening.
 • Zorg voor voldoende gekwalificeerde technici.

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!