foto: ProRail

Duurzaamste kilometer van Nederland krijgt energieopslagsysteem

In Leiden moet de duurzaamste kilometer van Nederland verrijzen. Naast led-verlichting en zonnepanelen wordt de omgeving rond Centraal Station Leiden voorzien van een energieopslagsysteem.

ProRail gaat meewerken aan de transformatie van de omgeving rond Leiden Centraal tot de duurzaamste kilometer. Het stationsgebied kent jaarlijks 70.000 bezoekers. Directeur Stations Astrid Bunt van ProRail tekende in het bijzijn van onder meer regiodirecteur Zuid Jeroen Alting von Geusau van NS en wethouder Duurzaamheid Fleur Spijker van de gemeente Leiden de Green Deal Leiden, waar naast de gemeente Leiden nog eens 27 partijen bij zijn aangesloten. Ambitie is om vóór 2025 de groenste kilometer van Nederland te hebben. Met de Green Deal breiden ze de kennisoverdracht uit tot een netwerk dat zich buiten de spoorsector bevindt. Dit leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden om die ambitie waar te maken.

Te beginnen met onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook gebruik te maken van de inhoud van de treinperrons als opslagplaats voor accu's, waarmee de opgewekte zonne-energie 's avonds en 's nachts gebruikt kan worden. Doel is om in 2019 voor de eerste 5 cases de uitvoering te starten, waaronder die van zonne-energie. Nieuwe ideeën en cases worden bijgehouden en als ze voldoen aan de selectiecriteria, kan een nieuwe, duurzame case gestart worden.

De ‘Green Deal’ past in de duurzaamheidsambitie. Naast fietsen en lopen is er geen manier van transport die zo energiezuinig is en zo weinig CO2 uitstoot. Toch willen ze als maatschappelijk verantwoorde organisatie het energieverbruik terugdringen, de energie die ze gebruiken volledig zelf opwekken en daarnaast de uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken. In 2030 wil ProRail het eigen energieverbruik CO2-neutraal hebben en de spoorsector als geheel zou in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Om dit te bereiken zijn ze voortdurend in overleg met partijen uit de spoorsector.

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!