Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
PGS-richtlijn voor veilige opslag van lithium-ionbatterijen

PGS-richtlijn voor veilige opslag van lithium-ionbatterijen

Verkopers en tussenhandelaren willen lithium-ionbatterijen op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen.

De nieuwe PGS-richtlijn bevat eisen voor het veilig opslaan van grote hoeveelheden lithium-ionbatterijen. Daarnaast wordt beschreven hoe men op een veilige manier met buurtbatterijen moet omgaan. Buurtbatterijen bevatten immers aan elkaar gekoppelde lithium-ionbatterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren. Verenigingen van bewoners gebruiken deze buurtbatterijen bijvoorbeeld om zonne-energie in op te slaan. De buurtbatterijen kunnen volgens de PGS-organisatie gevaarlijk zijn door het gebruik van gevaarlijke stoffen in de batterijen en door hoge spanning.

De richtlijn is voor:

  • bedrijven die lithium-ionbatterijen opslaan
  • bedrijven die buurtbatterijen bouwen en installeren
  • woningbouwverenigingen of verenigingen van bewoners
  • ingenieurs- en adviesbureaus
  • gemeenten en omgevingsdiensten die vergunningen maken voor deze bedrijven 
  • de brandweer die advies geeft over hoe je veilig lithium-ionbatterijen opslaat.

Als de PGS-richtlijn klaar is, zal de Omgevingswet naar de richtlijn gaan verwijzen. Ook de Arbeidsomstandighedenwetgeving zal naar maatregelen in deze PGS gaan verwijzen. De PGS-richtlijn is dan een belangrijk middel om aan de wetgeving te voldoen.

Het PGS-team dat de PGS-richtlijn gaat schrijven, start in april 2019. Eerst worden de gevaren beschreven en daarna komen de maatregelen aan de orde die bedrijven moeten treffen om te zorgen dat er niets misgaat. Naar verwachting wordt de PGS eind 2020 gepubliceerd.