Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Energieopslagmarkt Vlaanderen: batterijcapaciteit van 20,68 megawattuur operationeel
foto: Vlaams parlement

Energieopslagmarkt Vlaanderen: batterijcapaciteit van 20,68 megawattuur operationeel

In Vlaanderen is er momenteel 20,68 megawattuur aan grootschalige batterijopslagsystemen operationeel. Dat blijkt uit antwoorden van energieminister Peeters op vragen van het Vlaams N-VA-parlementslid Gryffroy.

Dit cijfer van netbeheerder Fluvius zou een onderschatting zijn, want vermoedelijk moet daar nog eens 1,05 megawattuur aan worden toegevoegd. Gryffroy is ontevreden over het tempo waarmee energieopslagsystemen momenteel uitgerold worden in Vlaanderen. ‘Wat zult u doen om deze opslagcapaciteit in Vlaanderen op te trekken? Hoe evalueert u het huidige beleid omtrent de opslag van energie in Vlaanderen? Wat zijn de doelstellingen en welke stappen zult u ondernemen?’, aldus de politicus tijdens een debat in het Vlaams parlement.

Huidige beleid
Peeters antwoordde hierop: ‘Wat de cijfers van de netbeheerder over de huidige opslagcapaciteit in Vlaanderen betreft, bestaat er een sterk vermoeden dat dit een onderschatting is. Het gaat natuurlijk enkel over de batterijen of energieopslagsystemen die effectief aangemeld zijn bij de netbeheerder. We weten en vermoeden dat nog lang niet alle systemen zijn aangemeld bij de netbeheerder. … Binnen het huidige beleid hebben we vooral ingezet op proef- en demonstratieprojecten rond energieopslag waarmee we kennis kunnen vergaren over de implementatie van verschillende energieopslagtechnologieën op verschillende schalen in Vlaanderen. Daarmee anticiperen we op een komende uitrol van verschillende energieopslagtechnologieën in Vlaanderen in de nabije toekomst.’

Doel van 3,5 gigawatt
Peeters bevestigt daarbij dat er geen specifieke Vlaamse doelstelling is voor de uitrol van energieopslag. ‘In het Energiepact zijn er op het interfederale niveau echter wel doelstellingen opgenomen. Er is sprake van een bijkomend opslagvermogen van 3,5 gigawatt. … Ik kan nog wel meegeven dat wij binnen de Vlaamse regering nog aan het bekijken zijn of we toch ook niet bijkomend mensen kunnen stimuleren om over te gaan tot die thuisbatterijen, die uiteraard nu ook niet allemaal zijn aangemeld.’

Geen data over thuisbatterijen
Tijdens het debat in het Vlaams parlement was de kous daarmee echter niet af. Gryffroy merkt namelijk op dat er geen data beschikbaar zijn over de hoeveelheid opgestelde thuisbatterijen. Bovendien zou er nog altijd geen CE-keuring voor thuisbatterijen zijn vastgelegd door Synergrid; de federatie van de netbeheerders.

Peeters hierover: ‘Vandaag de dag zijn thuisbatterijen nog altijd vrij duur. Vandaar dat we onderzoeken of er toch geen mogelijkheid is om een boost te geven. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar een aantal mensen hebben al een thuisbatterij.’