Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zonnepark Altweerterheide met energieopslagsysteem geopend
foto: Alfen

Zonnepark Altweerterheide met energieopslagsysteem geopend

Het zonnepark aan de Bocholterweg in Altweerterheide (red. gemeente Weert) is officieel geopend. Alfen heeft een energieopslagsysteem geleverd om de opgewekte zonnestroom tijdelijk op te slaan.

Het zonnepark telt 6.500 zonnepanelen op de grond en op de daken van de ernaast gelegen schuren. Het energieopslagsysteem met een capaciteit van 617 kilowattuur zorgt ervoor dat de stroomtoevoer op het elektriciteitsnet gestabiliseerd wordt, maar ook dat met de opgewekte zonnestroom gehandeld kan worden op de energiemarkten. Het is een proefopstelling om te kijken welke businessmodellen ervoor zorgen dat de opbrengst van een zonnepark nog rendabeler wordt.

Vogels en insecten
De proefopstelling is mede tot stand gekomen door een consortium van TNO/ECN/ SEAC, Scholt Energy Services, Soltronergy en WeertEnergie. Hiervoor is subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verkregen.

Wethouder Geert Gabriëls, die het zonnepark geopend heeft, toont zich content met de inzet om de biodiversiteit te verbeteren. ‘Het is belangrijk om bij de transitie in de agrarische sector ook de mogelijkheden voor energieopwekking te onderzoeken. Verder is er ook veel gedaan voor insecten en andere dieren. Zo is er struweel voor patrijzen aangeplant en worden er grote bloemenvelden ingezaaid voor insecten en vogels.’