Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Umicore verwerft Finse raffinaderij van Freeport

Umicore verwerft Finse raffinaderij van Freeport

Umicore heeft een overeenkomst bereikt om de kobalt-raffinaderij van Freeport in het Finse Kokkola over te nemen. Er is een bedrag van 150 miljoen dollar mee gemoeid.

De transactie zal naar verwachting eind 2019 worden afgerond en zal worden gefinancierd uit de bestaande kredietfaciliteiten van Umicore. Verwacht wordt dat de overname vanaf 2020 winst oplevert en waarde toevoegt vanaf 2021, na voltooiing van het integratieproces en een aanzienlijke vermindering van het nettowerkkapitaal als gevolg van synergieën in de toeleveringsketen.

De verwerving van de Kokkola-raffinaderij en de productie van kathodevoorlopers markeert een belangrijke stap in de uitbreiding van de waardeketen van batterijmaterialen van Umicore. Met Research & Development, raffinage, precursorproductie, productie van kathodematerialen en recycling van batterijen in Europa, bevindt Umicore zich naar eigen zeggen in de ideale positie om de Europese activiteiten van zijn klanten te bedienen met een volledig geïntegreerde, duurzame en lokale toeleveringsketen voor batterijmaterialen.