Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Energy Storage NL positief over aanpassing DEI+-regeling door minister Wiebes
foto: Alfen

Energy Storage NL positief over aanpassing DEI+-regeling door minister Wiebes

Energy Storage NL is positief over de aanpassing door minister Wiebes van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Hiermee komt er ruimte voor pilots met energieopslag.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stuurde afgelopen week een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aankondigt de zogenaamde tijdsklem op de DEI+-regeling deels op te heffen. Voor ondernemingen die een subsidie willen aanvragen, betekent dit dat voor pilot- of demonstratieprojecten in de categorieën flexibiliteit, waterstof en ruimtelijke inpassing een langere looptijd – tot 4 jaar – wordt toegestaan. Energy Storage NL heeft zich via koepelorganisatie FME de afgelopen maanden sterk ingespannen voor deze wijziging.

Geld op de plank
Ondernemers kunnen via de DEI-regeling subsidie aanvragen voor demonstratie- en pilotprojecten zodat nieuwe energie-innovaties kunnen worden getest. Op basis van het Klimaatakkoord werd de regeling in 2019 uitgebreid zodat ook onderwerpen als flexibilisering van het energiesysteem onder de regeling kwam te vallen. Voor het thema ‘flexibiliteit’  is 33 miljoen euro gereserveerd.

Begin 2019 werd daarbij duidelijk dat er voor bedrijven volgens Energy Storage NL zeer ongunstige voorwaarden werden verbonden aan de nieuwe regeling. ‘Zo moesten projectgelden uit de DEI-regeling in hetzelfde jaar gecommitteerd én betaald worden. Aangezien dit type projecten vaak grootschalig zijn en een doorlooptijd hebben van meerdere jaren, leidde dit ertoe dat ondernemingen afzagen van het indienen  van projecten en het geld nutteloos op de plank bleef liggen’, aldus Energy Storage NL.

Opslag
Hans van der Spek, bestuurder bij Energy Storage NL en FME Clustermanager Energie, geeft een passend voorbeeld. ‘Neem een project voor de ondergrondse opslag van warmte. Zo’n demonstratie levert duurzame warmte voor gebouwen en flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het plannen, voorbereiden en bouwen van zo’n opslagsysteem kost ten minste 3 jaar; ook vanwege vergunningverlening en dergelijke.’

De minister heeft nu uit eigen middelen deze tijdsklem opgeheven voor een deel van het gereserveerde budget, te weten 17 miljoen euro. Liever nog had FME gezien dat het gehele budget zou worden vrijgesteld van de tijdsklem, maar de organisatie ziet deze stap van de minister als een positief signaal.