foto: Enpuls

QuinteQ en Sobolt winnen Enpuls Challenge

QuinteQ en Sobolt zijn de winnaars van de Enpuls Challenge. Het eerste bedrijf is gespecialiseerd in energieopslag en het tweede in data over energie op basis van hittebeelden.

QuinteQ en Sobolt gaan het komende jaar de samenwerking met Enpuls aan om van idee tot schaalbare oplossing te komen.

Vliegwiel
Tijdens de Enpuls Challenge werden professionals, start-ups, scale-ups, gevestigde bedrijven, studenten en kennisinstituten uitgedaagd om oplossingen voor nieuwe energie te bedenken. De Enpuls Challenge richtte zich dit jaar op 4 thema’s die een bijdrage moeten leveren aan het nagenoeg halveren van de CO2-uitstoot in 2030; duurzame-energieproductie, duurzame mobiliteit, duurzame warmtevoorziening en de rol van gemeenten in de energietransitie.

QuinteQ Energy is een start-up in energieopslagtechnologie, gevestigd in Nederland, met roots in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten heeft QuinteQ de hand weten te leggen op een wereldwijde, exclusieve licentie van het meest geavanceerde vliegwiel ter wereld, ontwikkeld door Boeing. Het QuinteQ-vliegwiel kan ingezet worden als ‘schokbreker’ voor een batterijopslagsysteem. Door inzet van het vliegwiel worden de fluctuaties in vraag en aanbod gedempt en kan de levensduur van batterijen, die voor het opvangen van langetermijnschommelingen ingezet worden, aanmerkelijk verlengd worden met de economische voordelen van dien. Het doel is om met de combinatie van het vliegwiel en de batterijen (hybride opslag) kosten te besparen door levensduurverlenging, terwijl er op kosteneffectieve wijze een grotere flexibiliteit geboden kan worden.

Hittebeelden
HeatPuls wordt ontwikkeld door Sobolt met hulp van Nieman. HeatPuls maakt warmteverlies accuraat meetbaar en goedkoop inzichtelijk. Door geautomatiseerde, snelle en intelligente verwerking van hittebeelden worden isolatie en isolatiecontrole gemakkelijker. Corporaties en gemeenten kunnen hiermee inwoners van gedegen advies voorzien over gerichte isolatie. Om de warmteanalyse minder arbeidsintensief te maken, ontwikkelt Sobolt een steeds verder geautomatiseerde tool. De data die worden verkregen door middel van een warmtescan, worden met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet tot een actiegericht rapport. Op deze manier wordt de complete analyse een stuk minder arbeidsintensief en tijdrovend. Het handmatig vertalen van de data naar het rapport kost namelijk een veelvoud van het uitvoeren van de warmtescan zelf.

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!