foto: MisterGreen

Energy Storage NL: ‘Storage is het werkpaard van de energietransitie’

​2 jaar na het publiceren van de eerste versie van het Nationaal Actieplan Energieopslag vond Energy Storage NL het tijd voor een update. De redactie spreekt met projectmanager Stefan Olsthoorn.

In het actieplan benadrukt Energy Storage NL onder andere het actuele belang van het stimuleren van opslag, om netbeheerders te ondersteunen bij het oplossen van het gebrek aan transportcapaciteit. ‘Tegelijkertijd is het gewoonweg zo dat de energietransitie niet mogelijk is zonder grootschalige implementatie van storage’, aldus  Olsthoorn. ‘Om dat waar te maken, zullen alle betrokkenen nog heel veel werk moeten verzetten.’

Het debat over het groeiende aandeel zon en wind in de energiemix, met name over de overbelasting die dit op piekmomenten kan opleveren, richt zich momenteel op de verzwaring van het elektriciteitsnet. FME en Energy Storage NL zien dit niet als de enige route. Juist ook energieopslag biedt hiervoor oplossingen, en dat geldt ook voor de conversie van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via elektrolyse naar waterstof en bijmenging in gas. Olsthoorn: ‘Vanuit dit perspectief is het ook zaak om opslag aan de leverancierskant te stimuleren, bijvoorbeeld door wind- en zonneparken met opslagfaciliteit voorrang te geven bij aansluiting op het elektriciteitsnet. Zo kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van congestie.’

​Lees hier het volledige interview ‘Storage is het werkpaard van de energietransitie’ in de zomereditie van Smart Storage Magazine.

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!