Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gent test energiewijk van de toekomst met energieopslag
foto: Wikimedia

Gent test energiewijk van de toekomst met energieopslag

De Belgische stad Gent is een experiment gestart in de Dampoortwijk. Onderzocht wordt hoe energieopslag in de toekomst kan voorkomen dat het elektriciteitsnet wordt overbelast.

15 gezinnen uit de Spijkstraat en Engelstraat in Gent nemen deel, waarbij onderzocht wordt hoe een wijk volgelegd kan worden met zonnepanelen en batterijen. Betaalbare zonne-energie voor iedereen is hierbij een uitgangspunt.

70 woningen
Sinds de start van Buurzame Stroom in maart 2018 zijn er in de dichtbevolkte wijk Sint-Amandsberg Dampoort meer dan 2.000 nieuwe zonnepanelen bijgekomen. 800 hiervan kwamen op de daken van 70 particuliere woningen in de wijk. De overige kwamen op de daken van enkele bedrijven, scholen, stadsgebouwen en organisaties in de wijk, goed voor 1.371 nieuwe zonnepanelen op 8 locaties.

Buurzame Stroom onderzoekt nu welke impact deze grote toename van zonnepanelen in de buurt heeft op het elektriciteitsnet. De Spijkstraat en de Engelstraat hebben een oud en zwak elektriciteitsnet waardoor zonnepaneelinstallaties kunnen uitvallen wanneer er veel elektriciteit worden geproduceerd. De ideale case om te testen hoe een overbelasting vermeden kan worden.

Overschot

Lokaal opgewekte energie wordt in de eerste plaats verbruikt in het gebouw waarop zonnepanelen liggen. Het overschot komt op het net terecht. Op zonnige dagen komen op hetzelfde moment grote hoeveelheden elektriciteit op het net. Buurzame Stroom onderzoekt nu op welke manier vermeden kan worden dat distributienetbeheerder Fluvius een zwaarder elektriciteitsnet moet leggen om die grote toename aan zonne-energie op te vangen. Ze onderzoeken ook welke gevolgen dit heeft voor buurtbewoners.

Om het elektriciteitsnet beter af te stemmen op een toename van zonne-energie stapte burgercoöperatie EnerGent in het Europese project cVPP (community-based Virtual Power Plant). De zonnepanelen en batterijen in de 15 deelnemende woningen worden aangestuurd door minicomputers. Deze computers zijn met elkaar verbonden waardoor alle installaties samen 1 virtuele energiecentrale vormen.

Minicomputer
Universiteit Gent programmeerde speciaal voor dit experiment een minicomputer om de batterijen en zonnepanelen aan te sturen. De computers ontvangen informatie van alle geïnstalleerde zonnepanelen en batterijen. Met een zogenaamd Energie Management Systeem geven de computers automatisch opdracht aan de zonnepanelen en batterijen om al of niet te werken. Het energiemanagementsysteem is open source. Dit betekent dat het vrij beschikbaar is voor de hele markt. Dit verhoogt de transparantie. Doordat iedereen kan zien hoe de berekeningen gemaakt worden, kan dit systeem een goede basis zijn voor een eerlijke vergoeding aan de burgers die zonne-energie produceren.

Met dit energiemanagementsysteem lopen tot juni 2020 verschillende technische tests. De zomermaanden zullen de meest interessante informatie opleveren. Ze testen bijvoorbeeld wanneer en hoe de batterijen het best opladen of ontladen. Dit hangt af van bijvoorbeeld de stand van de zon, de weersvoorspelling of de hoeveelheid elektriciteit die de buurt op een bepaald moment verbruikt. Uit deze tests kunnen ze ook afleiden of een wijk het hoogspanningsnet minder nodig heeft als de batterijen slim worden beheerd. Ze onderzoeken ook op welke piekmomenten alle zonnepanelen samen beter wat minder elektriciteit produceren, en hoeveel minder dat best is. In een latere fase volgen testen rond variabele elektriciteitstarieven en het gebruik van warmtepompen als een soort warmtebatterij.