Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
47 aanvragen bij Energie Investeringsaftrek (EIA) voor energieopslagsystemen
foto: Greenchoice

47 aanvragen bij Energie Investeringsaftrek (EIA) voor energieopslagsystemen

Ondernemers hebben in 2018 in totaal 47 keer gebruikgemaakt van de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor de realisatie van energieopslagsystemen. Er is een investeringsbedrag van 17,8 miljoen euro mee gemoeid.

In totaal investeerden ondernemers in Nederland in 2018 1.616 miljoen euro in duurzame techniek. Daarmee stijgt het totale investeringsbedrag ten opzichte van 2017 met 6 procent. Ondanks dat er maar 147 miljoen euro budget beschikbaar was, is er 157 miljoen euro budget verbruikt. De 19.359 EIA-aanvragen kunnen toch alle gehonoreerd worden, doordat in vorige jaren budget overbleef. Hierdoor is er voldoende budget voor alle in 2018 ontvangen aanvragen. De overschrijding van het budget komt dus ten laste van de budgetreserve.

45 procent
De EIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De regeling biedt deze ondernemers belastingvoordeel bij investeringen in duurzame energie en bedrijfsmiddelen die energie besparen ten opzichte van een standaardtechniek. Naast de afschrijving mag een bedrijf van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 was de aftrek 54,5 procent van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2019 is de aftrek 45 procent. In 2018 leverde de EIA bedrijven een netto voordeel op van circa 13,5 procent bij energiebesparende investeringen.

Batterij bij windpark
Onder meer Greenchoice maakte gebruik van de EIA om een batterij te plaatsen bij een windmolenpark. Het aarzelde aanvankelijk vanwege het financiële risico, maar dekte dit risico in 2018 af met de EIA. ‘Zo konden we het project voorrang geven’, aldus Maurice Koenen, manager Inkoop & Portfoliomanagement bij Greenchoice. ‘Als we erin slagen het duurzame-energiesysteem flexibeler te maken, kunnen we het aanbod beter laten aansluiten bij de wisselende vraag. Mijn team doet sinds enkele jaren onderzoek naar dat soort systemen – samen met partners als Windunie en DNV-GL. Zo kwamen we erachter dat het plaatsen van een megabatterij bij een windmolenpark wel rendabel is, maar alleen vanaf een bepaalde schaalgrootte. Dat komt vooral door hoge projectmanagementkosten. Je hebt bijvoorbeeld te maken met vergunningstrajecten, de brandweer en veel veiligheidseisen. Het is fijn dat we een deel van deze kosten kunnen opvangen door gebruik te maken van de EIA.’

Doorslaggevend
Koenen juicht het toe dat de EIA sinds 2018 van toepassing is op investeringen in flexibele energiesystemen. ‘Dat is echt een erkenning van het belang van deze systemen voor de energietransitie.’ De EIA helpt volgens hem die transitie te versnellen. ‘Voor ons was deze regeling bijvoorbeeld een doorslaggevende reden om niet nog enkele jaren te wachten met de plaatsing van onze megabatterij. Zo konden we de gewenste terugverdientijd realiseren, dit project voorrang geven en daardoor overtollige duurzame energie bewaren voor later gebruik.’