Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Taskforce Energietransitie Soest van start: onderzoek naar energieopslag
© Ateps

Taskforce Energietransitie Soest van start: onderzoek naar energieopslag

De Taskforce Energietransitie Soest is gestart. De gemeente stelt samen met de taskforce een programmaplan op met alle zaken die ze de komende 5 jaar gaan aanpakken om de energietransitie goed te laten verlopen.

Ook energieopslag is onderdeel van de scope van de taskforce. Een CO2-neutraal Soest en Soesterberg in 2050 is het einddoel. ‘De energietransitie gaat over de overstap naar duurzame vormen van elektriciteit, warmte, energieopslag, de infrastructuur en mobiliteit’, is te lezen op de website van de gemeente. ‘De Taskforce is net als het programma opgezet aan de hand van de pijlers wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld.’

Voor het onderdeel ‘wonen’ nemen de corporaties Portaal, de Alliantie en het inwonerscollectief Energie Actief Soest zitting in de taskforce. Voor de pijler ‘werken’ zijn dat de Soester Zakenkring en het Bedrijvenplatform Duurzaamheid en voor ‘mobiliteit’ is dat een transporteur en namens de gemeente is dit wethouder Nermina Kundić.

De komende periode gaat de gemeente Soest samen met de Taskforce Energietransitie en zijn achterban projecten bepalen voor de periode tot en met 2025. Zo wil de taskforce inwoners en bedrijven stimuleren en faciliteren bij het verduurzamen van woningen of bedrijfspanden, het opwekken van energie, het op termijn stoppen met het gebruiken van aardgas, het opslaan van energie en het overstappen op duurzame vervoersopties.

Ook wordt er onderzocht hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, hoe alternatieve warmtevoorzieningen gerealiseerd kunnen worden en hoe energie kan worden opgeslagen buiten de gebouwde omgeving van de gemeente Soest.