Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer neemt motie aan om via energieopslag problemen met vol elektriciteitsnet te bestrijden
© Rijksoverheid

Tweede Kamer neemt motie aan om via energieopslag problemen met vol elektriciteitsnet te bestrijden

De leden van de Tweede Kamer hebben een motie aangenomen om door extra in te zetten op energieopslag de problemen met de netcapaciteit bij het aansluiten van onder meer zonneparken te lijf te gaan.

Motie voor versnellen opslagtechnieken aangenomen
De motie van D66-kamerlid Matthijs Sienot over de stimulering van energieopslag om de problemen met netcapaciteit te bestrijden (nr. 381) werd aangenomen. De motie kon in de Tweede Kamer rekenen op een brede steun. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie en het net uit de VVD-fractie gezette lid Wybren van Haga was niet bij de stemmingen aanwezig.

De motie luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er zich blijvende problemen voordoen met gebrekkige netcapaciteit in Nederland, met name in de noordelijke provincies; overwegende dat Nederland de doelstelling van 16 procent hernieuwbare-energieopwekking dient te bereiken in 2023 en daarbij aansluiting van duurzame-energieprojecten op het elektriciteitsnet van cruciaal belang is; verzoekt de regering om spoedig met oplossingen te komen voor de huidige problemen in het Noorden, door naast de optimalisatie van het huidige net via aangepaste wet- en regelgeving ook te kijken naar mogelijke versnelling in opslagtechnieken zoals accu's en groene waterstof; verzoekt de regering tevens de Kamer daarover begin 2020 te informeren.’