Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
VDL en Siemens starten onderzoek naar energieopslag in oude batterijen elektrische bussen
© VDL

VDL en Siemens starten onderzoek naar energieopslag in oude batterijen elektrische bussen

VDL en Siemens gaan samen onderzoek doen naar de mogelijkheid van energieopslag gebruikte batterijen van bussen. Het VDL Laad Test Centrum in Valkenswaard is hiertoe uitgebreid om nieuwe laadtechnologieën te testen.

VDL gaat met Siemens onderzoeken hoe voertuigtechnologieën, energieopslag en laadsystemen met elkaar samenwerken. Op het VDL Laad Test Centrum in Valkenswaard zijn 3 snellaadstations van Siemens, in combinatie met een VDL-energieopslagsysteem, geïnstalleerd. De data van deze systemen worden via een cloudgebaseerde energiemanagementapplicatie beheerd. Door de data van deze systemen te gebruiken, kan het laden van de voertuigen actief gestuurd worden. Via een speciale ‘switching matrix’ kan de beschikbare energiecapaciteit flexibel worden ingezet en gebruikt.

Capaciteit elektriciteitsnetwerk
De 2 bedrijven willen inzicht krijgen in het slimmer en efficiënter gebruiken van het aanwezige elektriciteitsnetwerk en het bi-directioneel laden van zware elektrische voertuigen. Bi-directioneel laden wil zeggen dat elektrische voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnetwerk en energieopslagsysteem af te nemen, maar ook om energie aan deze systemen terug te leveren.

'Inzet van zwaardere e-voertuigen brengt ook technische vraagstukken met zich mee zoals de toenemende energievraag en onvoorspelbare belasting van het elektriciteitsnetwerk', vertelt Menno Kleingeld, directeur VDL ETS. 'Het is van belang dat alternatieven worden aangewend om het laden slimmer te plannen en om energie tijdelijk in een buffer op te slaan. Deze tijdelijke buffer kan dan tijdens piekbelasting, in combinatie met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, weer terug naar de voertuigen geleverd worden. Dankzij deze nieuwe technologie kunnen we onderzoeken op welke manier we de belasting van laadsessies op het elektriciteitsnet kunnen verminderen en hoe we de beschikbare energiecapaciteit goed kunnen opslaan en verdelen naar behoeften.'

Energieopslag in oude batterijen bussen
Kleingeld: 'Dit gezamenlijke project met Siemens past binnen de VDL-strategie en        -visie op het gebied van e-mobiliteit. Onze innovatie-activiteiten zijn onderdeel van een groter programma waarbij we nieuwe platforms en bouwblokken ontwikkelen; hierbij werken we nauw samen met onze strategische partners. Deze partnerships zijn een vereiste om mobiliteitsoplossingen voor de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen.'

Monique Mertens, hoofd van laadinfrastructuur voor e-bussen en zwaardere e-voertuigen van Siemens Smart Infrastructure, over het project: '3 snellaadstations van 150 kilowatt van Siemens worden op het VDL Laad Test Centrum gebruikt. De laadelektronica kan tijdelijk met elkaar worden verbonden, waardoor het mogelijk is om 3 voertuigen parallel te laden met elk een vermogen van 150 kilowatt, of 1 voertuig bijzonder snel tot 450 kilowatt ‘High-Power Charging’ (HPC). Dit betekent dat het vermogen flexibel kan worden aangepast en de laadinfrastructuur kan worden geoptimaliseerd voor depots met verschillende vereisten.'

Voor de tijdelijke bufferopslag van energie die de zware elektrische voertuigen terugleveren, wordt gebruikgemaakt van 2 gebruikte batterijsystemen van een elektrische bus. Gemiddeld hebben deze batterijen nog meer dan 80 procent van hun originele capaciteit en kunnen zo fungeren als energieopslagsysteem. Dankzij deze technologie kan er efficiënter met bussen getest worden. Nu moeten de elektrische bussen en trucks vaak onnodig lang rijden om de batterijen helemaal leeg te rijden. Dankzij het bi-directioneel laden is dit niet meer nodig en kan de energie die in de voertuigbatterijen geladen is weer naar het energieopslagsysteem teruggestuurd worden.