Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
ING: batterij financieel rendabel, maar opbrengsten erg onzeker
© ING

ING: batterij financieel rendabel, maar opbrengsten erg onzeker

Mkb-bedrijven kunnen een financieel rendement halen op een investering in energieopslag. De opbrengsten zijn echter onzeker en de techniek en verdienmodellen nog complex. Dat stellen onderzoekers van ING.

Batterijen zijn hierdoor volgens de onderzoekers nog geen standaardoplossing, zoals zonnepanelen dat al wel zijn. Bedrijven die hun stroomvoorziening willen verduurzamen, zullen daarom eerder met zonnepanelen dan met batterijen aan de slag gaan.

Frequentie handhaven
Een gemiddeld mkb-bedrijf verbruikt volgens het onderzoek per jaar 225 megawattuur stroom op een netaansluiting van 150 kilowatt. Het bedrijf is in 30 jaar tijd ruim 1,5 miljoen euro kwijt aan netstroom. Bedrijven hebben ook de optie om zelf stroom op te wekken. Met 400 zonnepanelen dalen diezelfde stroomkosten naar 1,2 miljoen euro, inclusief financieringskosten.

Een batterij kan zo veel opbrengsten genereren dat de stroomvoorziening van een ‘gemiddeld mkb-bedrijf’ niet langer geld kost, maar zelfs 620.000 euro oplevert gedurende een periode van 30 jaar. De batterij moet dan wel volledig ingezet worden om de frequentie van het stroomnet op 50 hertz te houden. Dan kan de ondernemer een rendement van circa 12 procent op het eigen vermogen behalen. De batterij is nu nog te duur om alleen gebruikt te worden voor het opslaan van zelfopgewekte zonnestroom of om de netaansluiting te verlagen.