Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wecycle: ‘Maak in richtlijnen onderscheid tussen nieuwe en afgedankte lithium-ionbatterijen’
© Wecycle

Wecycle: ‘Maak in richtlijnen onderscheid tussen nieuwe en afgedankte lithium-ionbatterijen’

Wecycle roept de rijksoverheid op om de kortstondige opslag van afgedankte lithium-ion-energiedragers qua eisen niet gelijk te stellen aan de eisen tijdens de gebruiksfase van de energieopslagsystemen.

Dat doet Wecycle in zijn reactie op de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerde internetconsultatie over de risicobeheersing van lithium-ionbatterijen. Het ministerie bereidt een zogenaamde circulaire (red. rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion-energiedragers. Separaat werkt de overheid ook aan Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-richtlijnen) voor lithium-ion-energiedragers, te weten de PGS-37.

3 à 4 procent
Wecycle verzorgt in Nederland als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen conform de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

In 2019 werd circa 110.000 ton aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door Wecycle ingezameld en verwerkt. Daarvan is ruwweg 60.000 ton ingezameld via de gemeentelijke milieustraten, circa 7.000 ton via kringloopbedrijven en het restant is afkomstig uit de retail. Circa 50 procent van het totale volume bestaat uit Kleine Elektrische apparaten en ICT-apparatuur, kortweg KEI. KEI is de categorie apparaten die momenteel lithium-ionbatterijen kan bevatten. Op dit moment bestaat 3 à 4 procent van het ingezamelde KEI uit KEI met batterijen als primaire energiebron en de verwachting is dat dit in de toekomst beperkt zal stijgen.

Niet gelijkstellen
WeCycle pleit ervoor om ‘AEEA’ in de circulaire niet gelijk te stellen aan ‘lithium-ion-energiedragers’ omdat AEEA wezenlijk anders is dan apart verzamelde lithium-ionbatterijen en -energiedragers. ‘Een groot deel van de circulaire gaat over de gebruiksfase van energiesystemen. Batterijen voor recycling en AEEA worden beperkt genoemd. Wij pleiten ervoor om, indien nodig, AEEA als aparte categorie op te nemen bij het opstellen van de PGS-37. De circulaire gaat vooral over de gebruiksfase van energiesystemen die gedurende een (zeer) lange tijd kan plaatsvinden. De inzameling van AEEA onder de regie van Wecycle richt zich op een ander segment, te weten de tijdelijke, kortstondige opslag van afgedankte AEEA waarvan de helft uit KEI bestaat en waarvan op dit moment slechts 3 à 4 procent van de batterijen verdacht is. Dit geringe percentage en de kortstondige opslag geven een ander risicoprofiel. Het is logisch om opslagmiddelen voor AEEA en KEI, zoals magazijncontainers of KEI-boxen, te gebruiken die effectief ingezet kunnen worden bij milieustraten, kringloopbedrijven en retailbedrijven.’

Lees ook: Consultatie risicobeheersing lithium-ionbatterijen afgerond: negatieve én positieve reacties