Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Negatief advies PBL over SDE++ subsidie uitgestelde levering wind- en zonne-energie met batterijen
© Zonnepark Weert

Negatief advies PBL over SDE++ subsidie uitgestelde levering wind- en zonne-energie met batterijen

Het Planbureau voor de Leefomgeving is negatief over het subsidiëren van uitgestelde levering van wind- en zonne-energie via de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Het PBL presenteert deze conclusie in zijn eindadvies voor SDE++ 2021, waarvoor gesprekken met marktpartijen en eigen analyse en interpretatie hebben plaatsgevonden.

Complex in uitvoering
‘Op dit moment worden batterijen gebruikt om primaire reserve (FCR-markt) te leveren, waarvoor een capaciteitsvergoeding ontvangen wordt. Dit is het voornaamste verdienmodel waarbij, vanwege de onvoorspelbaarheid van de financiële opbrengst, projectfinanciering niet wordt toegepast’, stelt het PBL. ‘Dezelfde batterij kan ook gebruikt worden voor uitgestelde levering, maar de verdienste daaruit is naar verwachting veel minder. Het lijkt niet voor de hand te liggen om een subsidieregeling te maken voor de gecombineerde toepassing van primaire reserve met een SDE++-subsidie voor uitgestelde levering, omdat dit in de uitvoering erg complex zal zijn vanwege beperkte transparantie van verschillende inkomstenstromen van het gesubsidieerde systeem, en het mechanisme van het correctiebedrag niet altijd passend is.’

Productiesubsidie
Volgens het PBL is er een aantal complicerende factoren dat het lastig maakt om uitgestelde levering via een productiesubsidie als SDE++ te subsidiëren. Het probleem zit vooral in de schatting van de financiële opbrengst.

Bovendien is het in de dimensionering van een zonnepaneelsysteem met elektriciteitsopslag niet eenduidig om de grootte van de opslag te bepalen en de daaruit volgende opbrengst. Het is volgens de onderzoekers de vraag of het wenselijk is dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via de SDE++-regeling de optimale grootte bepaalt, terwijl zo’n keuze wel nodig is voor het bepalen van een basisbedrag.

Losgekoppeld
Omdat tot slot uitgestelde levering in de manier waarop deze nu gebruikt wordt vooral voor het elektriciteitsnet als geheel gunstig is en niet specifiek voor zonne- en windenergie, zou deze daar volgens het PBL eigenlijk van losgekoppeld moeten worden.

In eventueel vervolgonderzoek zou nagegaan kunnen worden in hoeverre andere stimuleringsmaatregelen beter toepasbaar zouden kunnen zijn. ‘Samengevat zien wij de SDE++ niet als een goede optie voor uitgestelde levering voor zon en wind’, besluit het PBL.