Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nationaal Actieplan Energieopslag onthuld: ‘Neem belemmerende wet- en regelgeving weg’
(foto: Energy Storage NL)

Nationaal Actieplan Energieopslag onthuld: ‘Neem belemmerende wet- en regelgeving weg’

De huidige wet- en regelgeving in Nederland belemmert de toepassing van energieopslag en verstoort het speelveld waarin energieopslag moet concurreren met andere vormen van flexibiliteit binnen het energiesysteem.

Het is de boodschap van het Nationaal Actieplan Energieopslag, opgesteld Energy Storage NL en zijn leden. De belemmeringen zorgen ervoor volgens de opstellers van het actieplan voor dat markten onvoldoende kunnen profiteren van de mogelijkheden die opslag biedt. Ook blijven hierdoor kansen voor innovatieve, groene en duurzame bedrijvigheid liggen. Zo blijft de Nederlandse technologische industrie achterop lopen in deze internationale groeimarkt. De afgelopen 2 jaar is de wereldwijde vraag naar energieopslag namelijk met ruim 500 procent toegenomen.

De waarde die opslag levert aan de gebruikers van het energiesysteem, kan worden verzilverd via marktmechanismen, waarvan de onbalansmarkten nu de belangrijkste zijn. Er zijn echter ook (potentiele) markten die nu nog ‘op slot’ zitten of nog niet zijn ontwikkeld. De belangrijkst belemmeringen - veelal ontstaan omdat energieopslagsystemen een onduidelijke positie in relevante wet- en regelgeving hebben  - zijn volgens het actieplan:

  • Dubbele belasting: bij het opslaan van energie betaalt men twee keer energiebelasting: 1 x over het laden, en 1 x (na ontladen) bij de uiteindelijke afnemer.
  • Asymmetrie in energiebelasting: het inkopen van elektriciteit is (vanwege de huidige belastingsystematiek) duurder dan het verkopen. Hierdoor wordt beschikbare flexibiliteit niet efficiënt ontsloten.
  • De salderingsregeling: deze geeft kleinverbruikers met decentrale opwek (zon-PV) geen enkele prikkel om energie op te slaan voor eigen gebruik.
  • Tariefsystematiek netwerkkosten. Opslag heeft last van de huidige systematiek van nettarieven, waarbij een eenmalige (afname)piek in gebruik het nettarief voor een langere periode bepaalt.
  • Time-of-use is beprijsd waardoor kleinverbruikers niet worden gestimuleerd om energie af te nemen of te leveren op momenten die het meest gunstig zijn (voor het systeem).

Om de genoemde hindernissen voor energieopslag weg te nemen zijn de volgende acties noodzakelijk:

  • Opslag duidelijk definiëren in relevante wet- en regelgeving.
  • Het vervangen van de salderingsregeling voor kleinverbruikers door een ‘feed-in subsidie’ waarvan de hoogte op termijn stapsgewijs kan worden verlaagd. Uitgangspunt hierbij is behoud van investeringszekerheid (terugverdientijd zonnepanelensysteem van 5 tot 7 jaar) en de stimulering van momentaan verbruik.
  • Gelijktijdig met de afbouw van de salderingsregeling moeten de dynamische leveringsprijzen voor kleinverbruikers uitgerold worden. Dit in combinatie met proposities uit de markt die flexibiliteit kunnen monetariseren en een verdienmodel inhouden voor de kleinverbruiker die opslag heeft (home storage, buurtbatterij of vehicle-2-grid).
  • Verduidelijking rol netbeheerders (wat mag wel en wat mag niet). Netbeheerder moet in ieder geval diensten van opslagsystemen commercieel kunnen inkopen.
  • Aanpassing tariefsystematiek netwerkkosten: ontwikkelen van betere alternatieven voor piek=piek, bijvoorbeeld via het zogenaamde stoplichtmodel.

Om de inzet van energieopslag te versnellen, zijn – naast de essentiële aanpassingen in wet- en regelgeving – de volgende acties noodzakelijk: verdere intensivering van R&D, grootschalige demonstratieprojecten, kennis leveren over energieopslag netbeheerders en installateurs en zorgen voor een visie voor grootschalige opslag in relevante discussies en plannen (Energierapport, EnergieAkkoord, Energiedialoog et cetera).

Het Nationaal Actieplan Energieopslag is door Energy Storage NL aangeboden aan Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66. ‘In Nederland ontbreekt de toekomstvisie op energieopslag’, aldus Jillis Raadschelders, voorzitter Energy Storage NL. ‘In ons actieplan hebben we 30 belemmeringen aangegeven. Het feit dat men opslag nog onvoldoende ziet als bron van flexibiliteit, vereist dat deze technologie vanuit de overheid gestimuleerd moet worden. Hiermee wordt ook een flinke impuls gegeven aan de groene groei van werkgelegenheid zoals die in het Energieakkoord is voorzien. De variabele hernieuwbare energie van windmolens en zonnepanelen zal verder toenemen en als we niets aan opslag doen zal er op een zeker moment tussen de seizoenen een onbalans ontstaan. We moeten liever gisteren dan vandaag tot actie overgaan. Dit actieplan geeft een duidelijke prioritering in en invulling van stappen naar een betaalbaarder, betrouwbaarder en duurzamer energiesysteem.’

Nu in Smart Storage Magazine

Juni 2020

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen lithium-ionbatterijen in de maak: ‘Ook het bedrijfsleven wil weten wat mag en niet mag’ Professor Philip de Goey: ‘Metaalpoeder is een veelbelovend circulair medium voor energieopslag’...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!