Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Bloomberg: elektrificatie kan uitstoot vervoer, bouw en industrie met 60 procent verminderen
© Piotr Trojanowski | Dreamstime.com

Bloomberg: elektrificatie kan uitstoot vervoer, bouw en industrie met 60 procent verminderen

Elektrificatie van de transport-, bouw- en industriële sectoren in Europa zou de uitstoot van broeikasgassen tussen 2020 en 2050 met 60 procent kunnen verminderen en energieopslag speelt daarbij een belangrijke rol.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksbureau BloombergNEF (BNEF). Het rapport Sector Coupling in Europe: Powering Decarbonization, geschreven in samenwerking met Eaton en Statkraft, schetst de mogelijkheden voor elektrificatie, en houdt daarbij rekening met huidige beleidsvorming in landen als Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Groene waterstof
Victoria Cuming, head of global policy analysis bij BNEF, geeft aan: ‘Elektrificatie, of “sector coupling”, zou een enorme bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de nationale emissiereductiedoelstellingen van regeringen. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de overgang naar minder koolstof, die al gaande is in de energiesector.’

Elektrificatie zou volgens onderzoekers kunnen plaatsvinden via een mix van directe en indirecte veranderingen. Een directe verandering zou bijvoorbeeld een toename van het aantal elektrische voertuigen in de transportsector kunnen zijn. Voor de industrie is de toename van elektrische verwarmingssystemen zoals warmtepompen in gebouwen zo’n directe verandering. Een indirecte verandering is bijvoorbeeld de overstap naar ‘groene waterstof’ - geproduceerd door elektrolyse met behulp van hernieuwbare elektriciteit - als brandstof om gebouwen en zoveel mogelijk industriële processen van warmte te voorzien, die anders afhankelijk zouden zijn van fossiele brandstoffen.

Batterijen
‘Er is actie van beleidsmakers nodig om deze veranderingen te realiseren’, aldus Cuming. ‘Regeringen moeten stimuleringsmaatregelen en wetgeving invoeren om de uitstoot van warmte in gebouwen te verminderen, projecten voor elektrificatie te ondersteunen en belemmeringen voor de productie van groene waterstof weg te nemen. Ook moeten ze in kaart brengen hoe ze de consumenten en maatschappij erbij kunnen betrekken, aangezien juist zij een cruciale rol moeten spelen om de elektrificatie van deze nieuwe sectoren mogelijk te maken.’

Albert Cheung, head of analysis bij BNEF, voegt daaraan toe: ‘Het elektrificeren van andere economische sectoren heeft aanzienlijke gevolgen voor het elektriciteitsnet. Overheden zullen de versterking en uitbreiding van het net moeten ondersteunen om grotere energievolumes te kunnen verwerken en de aansluiting van hernieuwbare-energiebronnen mogelijk te maken. Dat kan met de inzet van batterijen en andere flexibele bronnen om het net te balanceren.’

75 procent meer opwekkingscapaciteit
In het rapport wordt geschat dat het elektriciteitsnet in 2050 zo’n 75 procent meer opwekkingscapaciteit nodig zou kunnen hebben, in vergelijking met wat er nodig zou zijn zonder sector coupling, waarbij goedkope wind- en zonne-energiecentrales het grootste deel voor hun rekening nemen. Het net zou ook flexibeler moeten zijn om de verschillende patronen in energieverbruik van verwarming en transport te ondervangen. Tegelijkertijd zouden de nieuwe geëlektrificeerde sectoren bronnen voor deze ‘flexibiliteit’ kunnen creëren, bijvoorbeeld door hun verbruikspatronen te wijzigen. Daarvoor moeten dan wel het juiste beleid en de juiste technologieën voorhanden zijn: op dit moment raakt het Nederlandse elektriciteitsnet al overbelast door nieuwe wind- en zonne-energieparken.

Zo’n elektrificatietraject zou ervoor kunnen zorgen dat elektriciteit (direct en indirect) 60 procent van de eindvraag naar energie van de transport-,bouw- en industriesector voor haar rekening neemt. Dat is nu nog maar 10 procent. Dit betekent niet dat deze sectoren dan volledig vrij van koolstof zijn. Dat komt mede door verschillende activiteiten binnen deze sectoren die zwaar op fossiele brandstoffen leunen, zoals de luchtvaart, de scheepvaart, het langeafstandsvervoer over de weg en industriële hogetemperatuurprocessen voor de vervaardiging van bijvoorbeeld cement en staal. Bovendien duurt het zeer lang om deze onderdelen te verduurzamen of vervangen.

Nu in Smart Storage Magazine

December 2019

Jillis Raadschelders (Energy Storage NL): ‘Het hele systeem moet om’ Optimalisatie grootschalige electrochemische energieopslag: ‘Verbetering realiseer je in het hart van de batterij: de elektrode’ Column Energy...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!