Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tesla: ernstige zorgen over verplichte opslag lithium-ionbatterijen in kleine brandcompartimenten
© Tesla

Tesla: ernstige zorgen over verplichte opslag lithium-ionbatterijen in kleine brandcompartimenten

Tesla kan zich niet vinden in het voornemen van de Nederlandse overheid om te verplichten dat fabrikanten en importeurs lithium-ionbatterijen in kleine brandcompartimenten opslaan. Dit voornemen is onwerkbaar.

Dat stelt Tesla in zijn reactie op de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerde internetconsultatie over de risicobeheersing van lithium-ionbatterijen. Het ministerie bereidt een zogenaamde circulaire (red. rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion-energiedragers. Separaat werkt de overheid ook aan Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-richtlijnen) voor lithium-ion-energiedragers, te weten de PGS-37.

Onwerkbare situatie
Tesla stelt in zijn reactie op de consultatie ten eerste blij te zijn met de intentie van de Nederlandse overheid om eenduidige voorwaarden te stellen voor het opslaan van lithium-ionbatterijen en daarmee de veiligheid in de omgeving van lithium-ion batterijen te verhogen. ‘Dit voorkomt inconsistenties bij de handhaving’, stelt het bedrijf.

‘We maken ons echter ernstige zorgen over met name het voornemen dat batterijen van elektrische auto’s alleen nog maar in kleine brandcompartimenten opgeslagen mogen worden’, vervolgt Tesla. Dit is wellicht werkbaar voor de traditionele kleinschalige batterijtoepassingen, maar niet voor de zich snel ontwikkelende markten voor grootschalige toepassing, zoals elektrische auto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, en grootschalige elektriciteitsopslagsystemen zoals de Tesla Powerpack. Op dit moment is in Nederland Tesla waarschijnlijk een van de weinige bedrijven die al op grote schaal met batterijen omgaat, maar in de toekomst, met bijvoorbeeld een geschatte 2 miljoen elektrische auto’s in 2030, zal dit voor veel meer bedrijven gaan gelden.’ Tesla stelt dat er andere manieren zijn om de brandveiligheid te garanderen.

Onduidelijkheid over juridische status circulaire
Tesla benadrukt in zijn reactie ook dat Nederland vandaag de dag geen bepalingen kent met betrekking tot de opslag van lithium-ionbatterijen. ‘Deze circulaire doet, vooruitlopend op de nieuwe regelgeving, een voorstel tot zulke bepalingen. Echter, de juridische status van een circulaire is niet volledig helder. Dit werpt de vraag op of en hoe de bepalingen in de praktijk zullen worden gehandhaafd. In het licht hiervan is het opnemen van vergaande regels in deze circulaire wellicht prematuur.’

Daarnaast dringt Tesla aan op een heldere overgangsperiode van 6 maanden zodat bedrijven zich aan kunnen passen.

Fysieke compartimentering onnodig
In zijn zienswijze stelt Tesla verder dat fysieke compartimentering enorm ingrijpend, niet nodig en niet schaalbaar is. Volgens de fabrikant is een alternatief maatregelpakket beter. ‘Met afstand het meest ingrijpende voorstel in deze circulaire is de compartimentering van opslagruimtes maximaal 300 vierkante meter en 10.000 kilogram (dus slechts circa 20 autobatterijen!). … De voorgestelde zeer strikte eisen rond brandcompartimentering zijn niet doelmatig en niet werkbaar voor een distributiecentrum met een groot en snelgroeiend volume aan autobatterijen. Het doel van compartimentering is vertraging van de uitbreiding van een brand. Bij Tesla-batterijpakketten is deze vertraging al ingebouwd; ze zijn dusdanig ontwikkeld dat zij zelfs in noodgevallen slechts langzaam tot ontbranding komen, dit kan wel tot 24 uur duren. Daarnaast geldt dat hoe langer men wacht met ingrijpen op de bron, hoe groter de ontbranding wordt. Indien het compartiment doorgebrand is voordat de batterij is uitgebrand, wordt het probleem van externe veiligheid alleen maar groter. Daarnaast bemoeilijkt compartimentering in talloze kleine compartimenten de toegang, wat snel handelen moeilijker maakt.’

Compartimentering is volgens Tesla bovendien extreem ingrijpend en niet schaalbaar met een omvangrijk batterij-ecosysteem. De voorgestelde gewichts- en oppervlaktebeperking betekent volgens Tesla dat het bedrijf momenteel zo’n 50 compartimenten in het distributiecentrum zou moeten bouwen, en nog meer naar de toekomst toe. ‘Deze zeer grote investeringen (zowel financieel alsook procesmatig) staan ons inziens niet in verhouding tot de beoogde baten.’

Alternatieven
Het is in dit licht volgens Tesla merkwaardig dat de circulaire een groot aantal maatregelen laat liggen die ‘veel haalbaarder en effectiever zijn dan compartimentering’. Tesla pleit voor:

  • Preventie: inspectie van batterijen bij goederenontvangst om afwijkingen te identificeren; monitorings- en auditprotocol magazijnpersoneel periodiek om afwijkingen te identificeren; training voor goederenontvangst op inspectie en respons; en trainen van heftruckchauffeurs.
  • Beheersing omvang van mogelijke impact: maximale state of charge van batterijen in opslag 50 procent; het ontwerpen van opslagblokken van maximaal 20 vierkante meter oppervlakte; in het opslagblok stapels van maximaal 3 meter hoog hanteren; en rondom het blok 2,5 meter bufferzone vrij van opslag hanteren (beperking brandoverslagrisico).
  • Bevorderen detectie, alarm en koeling: tussen elke stapel in het blok 15 centimeter rook- en trekkanalen en minimaal 0,91 meter vrije ruimte voor de sprinkler garanderen.
  • Respons: noodprocedure en getraind bedrijfshulpverleningsteam bij indicatoren van een batterijbrand (mechanische impact, rookontwikkeling) om deze te beperken; en quarantainezone buiten het pand voor het uitbranden van een risicobatterij indien er indicaties zijn.

Lees ook: Consultatie risicobeheersing lithium-ionbatterijen afgerond: negatieve én positieve reacties

Nu in Smart Storage Magazine

December 2020

EHBI Group ontwikkelt en implementeert 320 kilowattuur batterij in 8 weken: na vallen en opstaan Marker Wadden-eiland toch offgrid Sandeep Unnikrishnan: ‘LionVolt gaat de markt op zijn kop zetten met disruptieve solid state...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!