Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Utrecht en Greenchoice onderzoeken kansen energieopslag bij afvalscheidingsstation
© Jarretera | Dreamstime.com

Utrecht en Greenchoice onderzoeken kansen energieopslag bij afvalscheidingsstation

De gemeente Utrecht en energiebedrijf Greenchoice starten een onderzoek naar de eerste ‘altijd groene’ gemeentelocatie van Nederland, de locatie Tractieweg. Daarbij worden ook de kansen van energieopslag onderzocht.

Het onderzoek maakt deel uit van een plan om langjarig samen te werken in het kader van het verduurzamen van de energievoorziening. Het onderzoek toont de mogelijkheden en consequenties om de energievoorziening op de gemeentelijke locatie aan de Tractieweg op termijn op elk moment 100 procent fossielvrij te krijgen. Het project is onderdeel van de ambitie van de gemeente om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn.

Fossiele brandstoffen
Op dit moment is er niet altijd genoeg groene stroom beschikbaar op de Tractieweg, bijvoorbeeld als het niet waait of de zon niet schijnt. Er worden dan fossiele brandstoffen ingezet om stroom op te wekken. Deze stroom wordt achteraf verduurzaamd door middel van ‘Garanties van Oorsprong’; certificaten die de herkomst van duurzaam geproduceerde energie aantonen. Deze certificaten garanderen op jaarbasis het gebruik van groene stroom.

Het pilotproject ‘Altijd Groen’ onderzoekt de mogelijkheden en consequenties om de stroomvoorziening op de locatie aan de Tractieweg volledig te verduurzamen. Dat betekent dat de energievoorziening helemaal niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en op elk moment van de dag groene stroom wordt gebruikt.

Lokale energieopslag
‘Altijd Groen’ begint met het in kaart brengen van het huidige elektriciteitsverbruik op de locatie. Hoeveel stroom wordt er verbruikt, op welke momenten van de dag gebeurt dat en is die stroom duurzaam opgewekt? Vervolgens wordt onderzocht of het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd en of de opwek van duurzame stroom op de locatie kan worden verhoogd. Als laatste stap wordt gekeken naar de mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar momenten dat er genoeg duurzame stroom wordt opgewekt en wat de mogelijkheden en consequenties zouden zijn van lokale energieopslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Nu in Smart Storage Magazine

Juni 2020

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen lithium-ionbatterijen in de maak: ‘Ook het bedrijfsleven wil weten wat mag en niet mag’ Professor Philip de Goey: ‘Metaalpoeder is een veelbelovend circulair medium voor energieopslag’...
Vacatures
Meld u nu aan! zoekt:

Uw vacature hier?

Als uw bedrijf opgenomen is in het Smart Storage Register  kunt u kosteloos vacatures laten plaatsen door Smart Storage Magazine. 
Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Smart Storage Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!