Energy Storage NL ontvouwt 10-puntenplan voor grootschalige energieopslag

Energy Storage NL, FME en NLingenieurs hebben tijdens de Energy Storage Day 2017 op de vakbeurs Energie hun visie gepresenteerd over de toekomst van grootschalige energieopslag.

Nederland lijkt volgens Energy Storage NL uitstekend gepositioneerd om met innovatieve technologie en infrastructuur grootschalige seizoensopslag te helpen realiseren. Daarmee kan Nederland een substantiële bijdrage leveren aan de leveringszekerheid, hier én in andere Europese energiemarkten. 

Een versnelling is echter nodig, zowel om de eigen energievoorziening op termijn veilig te stellen als om de Nederlandse economie optimaal van deze kans te laten profiteren. De doorlooptijd van dit type projecten is immers lang en het aandeel duurzame energie stijgt de komende jaren snel. Alleen als bedrijfsleven, kennisinstituten, netbeheerders en overheid erin slagen snel sleutelprojecten te realiseren, kan Nederland de beoogde rol als energie- en innovatiehub van de toekomst waarmaken en de opgedane kennis en ervaring exporteren.

De visie van FME, Energy Storage NL en NLingenieurs bevat een 10-puntenplan waarin acties worden beschreven die langdurige energieopslag mogelijk kan maken. Zo moet belemmerende wet- en regelgeving worden weggenomen, meer inzicht worden gecreëerd door een integrale kosten-batenanalyse waardoor de investeringsbereidheid toeneemt en moet er snel gestart worden met ontwikkeltrajecten. De 10 punten zijn:

  1. Begin met projectontwikkeling voordat het te laat is
  2. Focus het innovatiebeleid op grootschalige opslag
  3. Zorg voor een integrale kosten-batenanalyse
  4. Spreek af hoe we omgaan met een ‘Dunkelflaute’
  5. Stimuleer investeringsbereidheid
  6. Voorkom afschakeling van duurzame energiebronnen
  7. Ontwikkel hybride businessmodellen
  8. Neem beperkende wet- en regelgeving weg
  9. Ondersteun naast demonstratieprojecten ook de eerste opschalingsfase
  10. Organiseer maatschappelijk draagvlak

Alfen levert opslagsysteem aan Eneco in België

TenneT geeft bedrijven rekentool voor...

De 5 meest gelezen berichten van Smart Storage...

Verminderde berichtgeving Smart Storage...

BYD bouwt 's werelds grootste batterijfabriek...

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!