Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Promotie Jan Huynen: een blauwe batterij voor groene energie

Promotie Jan Huynen: een blauwe batterij voor groene energie

Promovendus Jan Huynen stelt voor om een groene-energiebuffer aan te leggen, diep in de Limburgse bodem. De bouw van zo´n buffer zou een snelle groei van wind- en zonne-energie mogelijk maken.

In zijn proefschrift maakt Huynen duidelijk dat er geen geschikte technieken zijn om voldoende elektriciteit op te slaan voor wanneer het niet waait en de zon niet schijnt. Zolang die er niet zijn, kan Nederland niet van het gas af en zullen op windloze dagen de oude, vervuilende elektriciteitscentrales moeten blijven draaien. Huynen stelt voor om een energiebuffer aan te leggen diep in de Limburgse bodem. Hij heeft daarvoor een gedetailleerd bouwplan gemaakt. De bouw van zo´n buffer zou een snelle groei van wind- en zonne-energie mogelijk maken.

De energiebuffer maakt gebruik van waterkracht. De bodem onder Limburg is stevig genoeg om een ondergronds waterreservoir aan te leggen op 1,4 kilometer diepte in een homogene laag hardsteen. Bovengronds wordt dan een klein meer (50 hectare) aangelegd als tweede reservoir. Het plan is om het water te laten circuleren tussen die 2 reservoirs. Is er energie nodig, dan laat men het water uit het bovengrondse meer via een generator naar de diepte lopen. Is er elektriciteit te veel (bijvoorbeeld als het ´s nachts hard waait), dan pompt men het weer omhoog, terug in het meertje.

De bouw van deze energiebuffer kost 1,8 miljard euro en duurt 6 jaar. Een kostenbatenanalyse laat zien dat het plan ook financieel aantrekkelijk is. Jan Huynen heeft met zijn bedrijf 30 jaar aan dit plan gewerkt.