LTO Noord onderzoekt opslag zonne-energie

LTO Noord start een project om de opslag van zonne-energie te onderzoeken. Met dit project wil de organisatie toekomstige verdienmodellen verkennen.

Dit wil de organisatie met het oog op de veranderende regelgeving omtrent saldering en de mogelijkheden van energieopslag voor stroomnetten.

Vaak kan slechts een klein deel van de opgewekte energie uit zonnepanelen door agrarische bedrijven gebruikt worden voor eigen bedrijfsvoering. Er zijn al verschillende ondernemers die energieopslag toepassen op het bedrijf. De kostprijs van batterijen blijkt volgens LTO Noord in veel gevallen echter nog te hoog. De verwachting is dat met de nieuwe regeling voor salderen ook een verdienmodel ontstaat voor (kleinschalige) opslag. Dit kan ook positieve effecten hebben voor het stabiel houden van stroomnetten.

10 ondernemers die in het bezit zijn van zonnepanelen kunnen meedoen aan het project. Met hun gegevens gaat LTO Noord aan de slag om uit te vinden hoe opslag is toe te passen op een agrarisch bedrijf. Dit levert ondernemers informatie om een keuze te maken of dit potentie heeft voor hun bedrijf en of het financieel haalbaar is.

Bonaire krijgt energieopslagsysteem van 6 megawatt

Battrion en Instagrid winnen InnoEnergy-prijs...

Participatiefonds Duurzame Economie...

Volkswagen en Northvolt richten European...

Enexis over energieopslag: ‘Integrale...

Smart Storage Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!