Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer neemt motie aan: kabinet gevraagd om nationaal plan voor energieopslag en -transport op te stellen
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Tweede Kamer neemt motie aan: kabinet gevraagd om nationaal plan voor energieopslag en -transport op te stellen

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee de Tweede Kamer verzocht wordt om een nationaal plan op te stellen voor het transport en de opslag van energie. De motie was een initiatief van GroenLinks.

Tom van der Lee, Tweede Kamerlid van GroenLinks, diende de motie afgelopen week in tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Netcapaciteit
De tekst van de motie luidt als volgt: 'constaterende dat er grote problemen zijn rondom netcapaciteit en er een ruimtelijke mismatch is tussen vraag en aanbod; constaterende dat er ook voor het transport én opslag van moleculen en warmte nog veel aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur nodig is; constaterende dat op dit moment niet altijd duidelijk is voor met name grootverbruikers van energie welke duurzame energie hen wanneer kan bereiken en dit in de toekomst een belangrijk obstakel kan zijn voor de energietransitie; verzoekt de regering, een nationaal plan op te stellen, in aanvulling op het Klimaatakkoord en vervlochten met de regionale energiestrategieën, voor het transport en de opslag van energie, waarin duidelijke keuzes worden gemaakt over waar energie moet worden opgewekt, hoe deze dient te worden getransporteerd en waar nodig dient te worden opgeslagen.'

De motie is in grote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie. Staatsrechtelijk gezien kan het kabinet de aangenomen moties naast zich neerleggen, maar gezien de brede steun uit de Tweede Kamer is dit niet heel waarschijnlijk.